Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 17.02.2010 Nacktscanner

Tuchwilu so wo tym přemysluje, kak hodźi so wěstota na lětanišćach zaručić. W tutym zwisku diskutuje so wo nowym techniskim nastroju, kiž mjenuje so w němčinje „Nacktscanner“. Dokelž tež serbske medije wo tutej diskusiji rozprawjeja, pytamy za serbskim wotpowědnikom. Požčonka scanner so mjez tym tež w hornjoserbšćinje wužiwa a je tež w słownikach zapisana. Hižo husćišo pak słyšach za skener w běrowach tež serbski wotpowědnik začitak. Je to potajkim skener, kotryž teksty, fota atd. začita. Za družinu skenerow, kotrež z pruhami někajke objekty přeswětluja, wužiwa so tež serbska wotwodźenka přeswětlowak. A dokelž ma wony skener na lětanišćach ćěła pućowacych přeswětlować, namjetuju w serbšćinje wužiwać přeswětlowak ćěła, štož wotpowěduje němskemu oficialnemu pomjenowanju „Körperscanner“. Motiw „nahosće“ so tuž w serbskim přełožku ani njejewi, štož je zaso raz dopokaz za to, zo so serbšćina stajnje po němčinje nima.