Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 05.05.2010 tam a sem - hdys a hdys - druhdy

Pronomeny druhdy, hdys a hdys kaž tež tam a sem su serbske wotpowědniki němskeho słowa „manchmal“. Serbske přikłady maja drje samsny woznam, mjez nimi pak su drobne stilistiske rozdźěle. „Druhdy“ je neutralne, kaž w přikładźe: „Chodźu druhdy zahe spać.“ Trochu wyšej stilowej runinje přirjaduje so „hdys a hdys“. Móžeće pak tež „tam a sem wječor zahe spać chodźić“. „Tam a sem“ ma přenjeseny woznam, lokalne poměry su so na časowe přenjesli, wšako praji so tež, zo běha „něchtó tam sem“. Z němskim „hin und her“ tole njefunguje, tu prajimy serbsce, zo běha něchtó „tam a zaso wróćo“.
Zajimawe je tohorunja, zo wužiwachu naši prjedownicy „tam a sem“ w nawopačnym rjedźe: „něchtó běhaše sem a tam“ a „sem a tam so něšto stawaše“. Nadźijam so tuž, zo je „rěčny kućik“ druhdy zajimawy, zo je tam a sem někotrych zajimawostkow, hdys a hdys tež něšto noweho.