Přinošk dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 12.05.2010 Zeitverzug

Što je časowa ćahańca? Ja sej ničo pod tym předstajić njemóžu a wy snano tež nic. A tola sym w nowinach čitała, zo ma Budyski wokrjes wotpohlad, někajki projekt bjez časoweje ćahańcy zwoprawdźić. Tukam na to, zo je tuta informaciju w němskej rěči do redakcije dóšła a zo tam steješe „ohne Zeitverzug“. To by wujasnjenje było za tu ćahańcu. Ale někak je to serbsce jenož potom zrozumliwe, hdyž móžeš sej zrekonstruować tón „Zeitverzug“.
Wězo njeje to jenička móžnosć, tajke něšto serbsce zwuraznić. W słowniku podawa so jako wotpowědnik za Zeitverzug „časowy zastatk“. Tola tež tutón wuraz so w mjenowanym zwisku prawje njehodźi, abo byšće wy prajili, zo cheće někajki projekt „bjez časoweho zastatka“ zrealizować? Tute zapřijeće měri so bóle na někajki časowy plan, porno kotremuž móže wěsty zastatk nastać. Tuž bych skerje namjetowała, zo móhło so „bjez komdźenja“ jednać, abo tež „bjez dlijenja“. Pozitiwnje móhło so rjec, zo ma so něšto ruče abo nanajspěšnišo stać. A časowu ćahańcu, kotraž wšak je bohudźak jónkrótna twórba w chwatnym metjeju nowinarjow wostała, chcemy radšo bjez komdźenja abo bjez dlijenja ruče zaso zabyć.