Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 21.07.2010 Kuschelecke

W předawanišćach meblow kaž tež we wabjenskich prospektach čitamy husto słowo „Kuschelecke“. Němska zestajenka dwoje pomjenuje – pak wosebje přijomny róžkowy konopej, pak róžk za hrajkanje abo za wotpočink w pěstowarnjach abo w šulskich hortach. Kak pak je serbsce pomjenujemy? Za němske „Kuscheltier“ wužiwatej so wotwodźence pleńčatko abo přitulenčko. Kućik za pleńčenje abo róžk za přitulenje byštej so tuž derje hodźałoj. Tež na zarjadach abo w institucijach su róžki abo kućiki, w kotrychž hustodosć křesło abo konopej steji - tam pak skerje z neutralnej funkciju. Móžeš so tam skrótka posydnyć a sej woměrje to abo tamne přečitać. Tuž nima tež moje leksikaliske wopisowanje rjanych meblow a mjechkich konopejow za přitulenje być namjet za wuhotowanje serbskich institucijow!