Serbski rozhłós - Sorbisches Programm

Aktualne přinoški

Bienen an der Honigwabe. 6 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
6 mjeń.

Dźensa je swětowy dźeń pčołkow, na kotrymž měli sej pilne zwěrjatka tež raz počesćić a wosebiće na nje hladać.

pj 20.05.2022 07:20hodź. 06:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft an einem Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern empfangen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Tež do wokrjesa Budyšin přeco hišće wšědnje ludźi z Ukrainy přińdźe. Zdźěla priwatnje organizowane, zdźěla su to tež připokazane ćěkancy. Nětko je konflikt mjez wokrjesom a dobrowólnymi pomocnikami nastał!

pj 20.05.2022 06:50hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034244.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann haelt am 24.06.2021 in Berlin ein Smartphone in der Hand auf dem Aktienkurse zu sehen sind 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Hospodarske wědomosće dale wuwić a za wužadanja 21. lětstotka wukmanić: To chcetej wulkej załožbje w USA. Měrćin Wjenk je sej to bliže wobhladał.

pj 20.05.2022 06:20hodź. 02:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034172.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Nowosće we wobrazach

Logo serbske online powěsće 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

02:11 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/video-623040.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

WÓJNA W UKRAINJE

Aus der Ukraine geflüchtete Menschen gehen in eine Erstaufnahmeeinrichtung auf der Leipziger Messe. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Wjac hač štyri miliony Ukrainjanow je mjeztym před granatami a bombami z kraja ćěkało. Solidarita za ćěkancow je wšudźe wulka, tež w Serbach. Tola kak so ćěkancam w serbskich swójbach tuchwilu zeńdźe?

11.04.2022 08:40hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2003558.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Danko Handrik 26 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
26 mjeń.

Danko Handrik dźěła hižo tři a poł lěta jako korespondent za ARD w Praze. Tele dny bě zasadźeny jako reporter w Ukrainje, hdźež wobara so suwereny kraj přećiwo agresoram z Ruskeje. Tomaš Faska je so z nim rozmołwjał.

pj 01.04.2022 07:47hodź. 26:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-1996004.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Huskyje we Łužicy, Worklecy hort dźěći Ukraina 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Betina Wenderothowa je we Worklečanskim horće pobyła: Ukrainske dźěći we Worklečanskim horće

Ukrainske dźěći we Worklečanskim horće

Wjacore tysac ćěkancow z Ukrainy je mjeztym tež do Sakskeje přišło. Po wšěm zdaću je to za dźěći lóšo hač za maćerje abo scyła za dorosćenych. To je znajmjeńša Betina Wenderothowa nazhoniła.

štw 31.03.2022 08:20hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994662.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Přinoški zašłych dnjow

Kühe im Kuhstall, eine Hand reicht Futter 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Budimir Jevtic/Adobe Stock
3 mjeń.

Hródźe Radworskeje agrarneje GmbH so njepomjeńša. To su srjedu nadrjadowane nawodnistwo a towaršnicy rozsudźili.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann in einer Kirche 3 mjeń.
prawa za wobrazy: SACHSEN FERNSEHEN
3 mjeń.

W srjedźišću diskusije steješe serbski pastoralny rum - potajkim serbske wosady, w kotrychž su katolscy wěriwi žiwi. Beno Šołta rozprawja.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Thomas Zschornak (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister Nebelschütz 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak njeje w swojim zastojnstwje přećiwo zakonjej jednał. To je wuslědk pruwowanja Budyskeho krajnoradneho zarjada.

srj 18.05.2022 07:59hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2032316.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
SAEK 3 mjeń.
prawa za wobrazy: SAEK
3 mjeń.

Wot lońšeho julija su struktury něhdyšeho SAEK hinaše. Serbski dom ma swójsku medijowu etažu – ale nimo toho? Milan Grojlich je so wobhonił, kak mjeztym w Hornjej Łužicy z medjowym kubłanjom wupada.

srj 18.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031700.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Polizei vor dem Magdeburger Fanblock 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Sven Simon
Młodźi hońtwjerjo 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Gloria Žurec jeju předstaji: Młodźi hońtwjerjo

Młodźi hońtwjerjo

Alojs Šołta z Koćiny a Felix Beckel z Chelna, studentaj wučerstwa w Drježdźanach, běštaj 2015 a 2016 swoju zelenu maturu wotpołožiłoj. Gloria Žurec je so z młodymaj hajnikomaj wo hobbyju hońtwje rozmołwjała.

wu 17.05.2022 07:48hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031692.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Strauß Trockenblumen 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/ Brigitte Goss
3 mjeń.

Monika Rewerkowa je štyrceći lět w Serbskim ludowym ansamblu skutkowała - najdlěši čas jako sopranowa solistka. Wona swjeći dźensa swoje 85te narodniny a Serbski rozhłos so gratulacijam wutrobnje přizamknje.

wu 17.05.2022 07:20hodź. 03:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022 3 mjeń.
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Wčera su so za koparski turněr europskich narodnych mjenšin "Europeada" skupiny znowa wulosowali. A tak maja Serbja nětko tež hinašich přećiwnikow...

wu 17.05.2022 06:20hodź. 02:37 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Figuren in Arbeitskleidung unterschiedlicher Branchen stehen vor Euro Geldmünzen im Wert von 8,50 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Ralph Peters
3 mjeń.

Hdyž trjebaja gmejny pjenjezy za projekty, móža so za spěchowanske srědki powabić. Abo woni dóstanu dary. Hač financielneho razu abo we formje někajkich materialow – tola kelko gmejny dóstanu a što so z nimi stawa?

16.05.2022 07:41hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030482.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyril Hančik - nowy předsyda towarstwa Cyrila a Metoda (TCM) 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Towarstwo Cyrila a Metoda ma ze swojimi korperacijemi něhdźe 600 čłonow. Po dwanaće lětach je Jurij Špitank swoje zastojnstwo wotedać móhł - do rukow 44-lětneho Cyrila Hančika z Radworja.

so 14.05.2022 07:41hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030486.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
3 mjeń.

Milan Grojlich je směł sej hižo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju wobhladać, kotraž rěka “Party w 21. lětstotku”. A to njeje to, štož sej nětko snadź předstajiće...

pj 13.05.2022 06:20hodź. 02:43 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028330.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Prag Zizkov 2 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
Maibaum 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Tam, hdźež so Serbja schadźuja, tam su tež serbožrački hustohdy w bliskosći. Fenomen, kiž nas přeco zaso přewodźuje. Tola kak móhli so Serbja přećiwo antiserbskim akcijam wobarać?

pj 13.05.2022 07:20hodź. 02:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Teilnehmer einer Demonstration von Reichsbürgern tragen schwarzrotweiße und andere Fahnen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
Stefan Anders, nowy nawoda zarjadniskeho zwjazka 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Nowy nawoda zwarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe": Interview ze Stefanom Andersom

Interview ze Stefanom Andersom

Zarjadniski zwjazk změje wot awgusta noweho předsydu. Jemu přisłuša 5 gmejnow w dwurěčnym sydlenskim rumje. Na wčerawsěj zhromadźiznje bu 37-lětny Stefan Anders z Pančic-Kukowa z wjetšinu hłosow do zastojnstwa woleny.

srj 11.05.2022 06:14hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Gewichtheber am Eisen 2 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO
Wendland: zarjadowanje Domowiny a Wendlandskeho towarstwa 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Měrćin Wjenk/MDR
Das Schild am Eingang eines oeffentlichen Notars. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Eibner Europa
2 mjeń.

Wo tutej temje so njerady rěči: swójske namrěwstwo zrjadować. Tute nadawki přewza hustohdy tež jedyn notar. A Hana Šmitec nam raz rozkładźe, što tajki notar nimo toho wšo takle čini.

srj 11.05.2022 06:44hodź. 01:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027512.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Hand greift nach einem Tisch an einem Kleiderständer 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Sophie Hejduškec rozprawja: Statementy na drastach

Statementy na drastach

Hač logo někajkeje hudźbneje skupiny, politiski statement abo druhe marki a znački – z drastami móžemy so zwoprawdźeć, cyle pod motom “Kaž so drasćiš, tak so maš”.

wu 10.05.2022 07:46hodź. 03:07 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2025682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen 3 mjeń.
prawa za wobrazy: SNE
3 mjeń.

Kónc tydźenja je so wotměło 12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow pod titulom "Młoda serbska hudźba" - sobotu w Choćebuzu a njedźelu w Budyšinje.

09.05.2022 07:20hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2024610.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Text: I Love Mom mit Herzchen. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

8. meje je dźeń maćerje! Přińdźe wam tež něšto do mysli, štož sće sej wot njeje wothladali? Hač wědomje abo njewědomje? Runje to je so Beno Šołta raz prašał.

so 07.05.2022 08:37hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Blumenstrauss in Vase. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR Garten/Annett Zündorf
3 mjeń.

Kak da by było, hdyž mjenujemy přichodne tři mjeńšiny nětko “Minutu kwětkowšćiny”? Přetož tež z kwětkami móžeš mjenujce rěčeć! Njewěriće? Beno Bělko, powědaj!

so 07.05.2022 07:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023260.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Feuerwehrleute löschen die Flammen an einem Feuersimulator am Flughafen Erfurt-Weimar. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
Lautsprecher-Symbol auf grünem Grund 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Wótřerěčak, kiž je ćeńki a lochki kaž papjera, hodźi so bjeze wšeho zhibować a fałdować. Wuwili su jón inženjerki a slědźerjo techniskeho wotrjada uniwersity Cambridga w USA.
Kak pak je to scyła móžno?

pj 06.05.2022 06:20hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2022608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol, einem Gebiet unter der Regierung der Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine. 4 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Ćežke brónje do Ukrainy? Što měniće Wy k tutej temje? Na našej instagramowej stronje sće móhli hač do wčera wječora wothłosować. Clemens Šmit wě, kak je wušło.

štw 05.05.2022 07:50hodź. 03:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021868.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Kloster Marienstern in Panschwitz-Kuckau. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Beno Šołta poby w Pančicach-Kukowje: Sponsorowy běh za nowe meble

Sponsorowy běh za nowe meble

W klóštrje w Pančicach-Kukowje so wčera jenož tak z dźěćimi mjerwješe. Tamniša zakładna šula je mjenujcy sponsorowy běh přewjedła. Šulerjo su koła běhali a starši a přiwuzni su za kóžde koło něšto do šulskeje kasy dali.

štw 05.05.2022 07:40hodź. 02:28 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021686.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
3 mjeń.

12. junija njewolimy pola nas jenož krajneju radow, ale tež wjele wjesnjanostow. Dźensa pohladamy do Njebjelčanskeje gmejny.
"Za sprawnosć, dialog a inwesticije do našich wsow" - to je hesło kandidata Andréja Bulanka.

srj 04.05.2022 07:40hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2020994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Nahaufnahme der Sportschuhe einer Joggerin im Wald 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Andrzej Duda (M), Präsident von Polen, besichtigt den Ort Borodjanka und ist dabei von Soldaten umgeben. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
2 mjeń.

Wjace hač dwaj měsacaj była nětko hižo wójna w Ukrainje. Kajka pak je tučasna situacija pola našich susodow w Pólskej a ke kotrym změnam je w kraju wot časa wójny na Ukrainje dóšło?

srj 04.05.2022 06:40hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021098.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der Schriftzug «Zensus» ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Měrćin Wjenk je so temje wěnował: Přihoty na census 2022

Přihoty na census 2022

Po cyłej Hornjej Łužicy pytaja hišće pomocnikow za lětuši census, potajkim za ličenje wobydlerstwa. Za Kamjensku kónčinu maja žno něhdźe 60 wot trěbnych 100 pomocnikow, podobnje to za Budyšin wupada.

wu 03.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Frau steckt 2014 ihrem Bräutigam den Ehering an den Finger. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Młode mandźelstwa: Tež w Serbach su wone zwjetša wuwzaće. Redakcija Satkule pak předstaji jedne tajke.

02.05.2022 20:19hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019996.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Liederbuch Gotteslob in den Reihen eines Kirchenschiffs. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/biky
Maibaum 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Zwjetša młodźina so wo stajenje mejow postara, zdźěla z modernej techniku. W Radworju čini młodźina wšitko z rukami. Matej Wjeńka je Dawidej Wowčerjej, kiž je hłowny zamołwity młodźinskeho kluba, přez ramjo hladał.

02.05.2022 07:40hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019088.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
strona z Kraloweho huslerskeho spěwnika 39 mjeń.
prawa za wobrazy: Simon Heiduschka/MDR
39 mjeń.

Syman Hejduška wo serbskej folklornej hudźbje: Kralowy huslerski spěwnik

Kralowy huslerski spěwnik

Ludowy herc Mikławš Kral, rodźeny 1791 w Ćemjercach, je zawostajił wobšěrnu notowu knihu ze zhromadźenymi melodijemi serbskich a němskich ludowych, rejowanskich a dalšich spěwow.

nje 01.05.2022 11:20hodź. 39:15 mjeń.

awdio downloadowac [MP3 | 35,9 MB | 128 kbit/s] awdio downloadowac [MP4 | 71,6 MB | AAC | 256 kbit/s] https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-2018604.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
spominanje při pomniku w Chrósćicach 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Domowina a Chróšćanska gmejna běštej na wopominanje prosyłoj. Tež hosćo z pólskich Žarow su přijěli.

pj 29.04.2022 05:38hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2017166.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyrkej a B 6 w Bukecach 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
2 mjeń.

Lětsa swjeći tójšto hornjołužiskich wsow a městow swój 800. jubilej. Ale čehodla je lětsa poprawom telko tajkich róčnicow?

štw 28.04.2022 06:12hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016152.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hańža Handrikec z kokošu 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Gloria Sauer/MDR
Šulerki při kołwrótach 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

W Domowinskim domje we Wojerecach su hornjołužiske župy šulerki a šulerjow přeprosyli, so ze žiwjenjom Zejlerja a Kocora zaběrać.

štw 28.04.2022 05:38hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016150.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wobchod w Šunowje 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Diana Fritzsche-Grimmig
Zeitgenössisches Porträt, Bogumił Šwjela 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin
2 mjeń.

Bogumił Šwjela bě ewangelski farar, rěčespytnik a sobuzałožer Domowiny. Samo mjeno třěšneho zwjazka bě jeho ideja. W Ludowym nakładnistwje Domowina su nětko wušli dźeniki Šwjele jako kniha.

srj 27.04.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015216.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Serbski Sokoł na zjědźe w Praze 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Tomas Scholze/MDR
3 mjeń.

Sokołski wolejbulowy turněr lětsa wospjet njebudźe, dokelž njehodźi so porjadnje planować. Třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow ma pak tola lětsa hišće tři wjetše sportowe zarjadowanja.

srj 27.04.2022 06:12hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015218.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wie in vielen Orten der Oberlausitz feierte man am 30. April auch in Doberschau das traditionelle Hexenbrennen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / xcitepress
3 mjeń.

Tež lětsa maja so w serbskich gmejnach w zwisku z chodojtypalenjom wěste předpisy dodźeržeć. Tak maja so zasadnje wohenje pola zarjadniskeho zwjazka přizjewić. A trěbnu ležownosć za to tež trjebaće.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014360.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Person auf Bank 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Benjamin Jakob
3 mjeń.

Jedna so při tym wo přenocowanje w prózdnjeńcach w Sakskej Šwicy. To klinči romantisce a runje dla toho so přeco wjac turistow nawali. Nětko pak so za narodny park nowe prawidła zawjedu.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014356.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Motorräder 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Bogna Koreng
2 mjeń.

Na 1.500 ludźi je sej kołojězbu sobotu a na njedźeli wobhladało. Jedna mjez nimi bě tež Bogna Korjeńkowa, kotraž je so z hłownym organizatorom, Stanijom Ryćerjom, rozmołwjała.

nje 24.04.2022 20:34hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2013344.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Probowe lěhwo Schmiedeberg spěwohra 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
3 mjeń.

Tuchwilu zwučuja serbske dźěći w Schmiedebergskim Winfriedowym domje za nowu spěwohru. Tuta změje w nazymje swoju premjeru a Syman Hejduška je sej cylu wěcku raz wobhladał.

pj 22.04.2022 06:43hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Tablett mit Bier. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dźeń Němskeho piwa – kóžde lěto 23. apryla – wšak so tež hakle wot 1994 swjeći. A jeli statistikam wěrimy, potom wupije kóždy z nas 120 do 150 litrow wob lěto! Abo su z tym skerje mužojo měnjeni? Beno Bělk rozprawja.

so 23.04.2022 09:43hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011680.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jutrowny ferialny kurs serbskeje rěče 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
3 mjeń.

W tutym tydźenju jutrownych prózdnin, wot wutory, so 15 holcow a hólcow w Budyšinje wšědnje zetkawa a zhromadnje serbsce wuknje a so zabawja. Monika Gerdesowa je wčera přisłuchała a přihladowała.

štw 21.04.2022 08:40hodź. 03:06 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2010774.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Lucian Kubitz 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ein Stadion 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Sanny Stephan
3 mjeń.

Maximilian Bělk bydli w Drježdźanach a ma cyle wosebity hobby, kotryž so „groundhopping” mjenuje. Wo čo so tu dokładnje jedna, wo tym je so z nim Jan Bogusz rozmołwjał.

štw 21.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2010780.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Hauptgebäude der Universität Leipzig, 2018 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dwě lěće po zahajenju tuteje online wučby, so nowy lěćny semester přewažnje w prezency wotměje. Gloria Žurec je so ze wšelakimi serbskimi studowacymi wo aktualnej situaciji rozmołwjała.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009798.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
2 mjeń.

W Njebjelčicach chce firma bórze husańcy plahować, kotrež židu produkuja. Kak sej to nowy zawod nětko w Njebjelčicach předstaji, wě Milan Grojlich.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009804.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sportplatz Ralbitz / Ralbicy stadion 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Jörg Stephan
3 mjeń.

Wot 28. apryla wotměje so w Lindowje sewjernje Berlina, holči koparski turněr (u14) Sewjerowuchodneho němskeho koparskeho zwjazka. Pojědźetej tam tež dwě Ralbičance sobu, wě Jurij Bjeńš.

srj 20.04.2022 08:40hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009802.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm. 4 mjeń.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
4 mjeń.

Čorny Chołmc je skerje za Krabatowy młyn znaty a stawiznu wokoło Krabata a rapakow. Mjenje pak za nałožk na ćichej soboće – za jutrowne spěwanje.

nje 17.04.2022 11:16hodź. 03:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009120.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
4 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa je sej tam dojěła: Křizuspěwanje w Kulowskej wosadźe

Křizuspěwanje w Kulowskej wosadźe

W Kulowskej wosadźe je z wašnjom, zo zetkaja so njewudate holcy kóždu njedźelu póstneho časa při křižach wsy, zo bychu wuspěwali křižowy puć a kěrluše do póstneho časa. Činichu to tež na bołmončce w Sulšecach.

pj 15.04.2022 11:15hodź. 04:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009110.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Wikimedia Commons/SchiDD
3 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa bě pódla: Klepotanje we Wotrowje 2022

Klepotanje we Wotrowje 2022

Klepotanje je nałožk w katólskich wsach, kiž ma narunać zwonjeje zwonow. Wšako tute wot zeleneho štwórtka hižo njezwonja. Hakle w jutrownej nocy zaso.

so 16.04.2022 10:16hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009108.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 jutrowne nałožki a pječwa 7 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
7 mjeń.

Dźensa swjeća křesćanske cyrkwje “Wulki pjatk” abo “Ćichi pjatk”, to rěka spomina so na ćerpjenje a smjerć Jězusa na křižu. Z tym zwjazane su w Serbach zdobom wěste nałožki a wašnja.

pj 15.04.2022 11:00hodź. 06:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-2006198.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kmótřiska całta, zeleny štwórtk 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Monika Gerdesowa rozprawja k Zelenemu štwórtkej: Kmótřiska całta

Kmótřiska całta

Zeleny štwórtk wobdaruja kmótřa swojich mótkow – a to po tradiciji tež z tak mjenowanej “kmótřiskej całtu”. Čehodla runje na tutym dnju – a kak so tradicija scyła hišće haji – Monika Gerdesowa je so wobhoniła.

štw 14.04.2022 07:20hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2006194.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Měrko Domaška/Mirko Domaschke, zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, Heiko Kosel/Kozel 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

W zarjadniskim zwjazku “Při klóšterskej wodźe” buchu wčera kandidaća za wólby wjesnjanostow přizwolene. Za CDU w Chrósćicach nastupi Marko Kliman. Ale kak wupada w tamnych gmejnach? Matej Dźisławk je so informował.

srj 13.04.2022 07:40hodź. 02:42 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005966.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Gmejnska rada Radwor/Radibor 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
MENS seminar w Danskej, PAWK z.t 4 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/privat
4 mjeń.

Serbske młodźinske towarstwo PAWK bě pódla: MENS seminar w Danskej

MENS seminar w Danskej

W južnej Danskej zetka so runje někak 70 młodostnych rozdźělnych europskich narodnych mjeńšin. Tež Serbja su zastupjeni a su sej na seminar Młodźiny europskich narodnych skupinow dojěło. Matej Dźisławk rozprawja.

srj 13.04.2022 07:20hodź. 03:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005964.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Symbolfoto: Fußballspiel 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/Zink
Europeada 2022 4 mjeń.
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
4 mjeń.

Měrćin Wjenk je so wobhonił: Hrajny plan Europeady 2022

Hrajny plan Europeady 2022

Kónc tydźenja je so hrajny plan z dokładnymi časami a hrajnišćemi serbskeje muskeje wubranki na facebooku wozjewił. Wo tym a aktualnym stawje přihotow, rěči Měrćin Wjenk.

wu 12.04.2022 07:40hodź. 03:51 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2004234.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Leńka Šołćic / Lenka Scholze 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/privat
Kubłanje: Nowa wučerska kampanja so předstaji (Jan Hrjehor/Rehor) 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Eine Person macht eine Heizung an. 4 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Beno Bělk je sej wěcku kusk dokładnišo wobhladał: Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Gmejny smědźa sej přidatnje ludźi jako klimowych a energijowych managerjow přistajić, kotřiž so jim k tomu hišće k 100 procentam zapłaća! Čehodla stat nětko naraz z pjenjezami tak wokoło so mjeta, wě Beno Bělk.

pj 08.04.2022 07:20hodź. 03:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2001256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbische Fähnchen mit Blick in die Sorbische Kulturinformation am Postplatz sind im Haus der Sorben zu sehen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
Józef Brězan a manufaktura časnikow 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

Luksusowe časniki z ruki serbskeho časnikarja Józefa Brězana ze Smječkec, wo tym rozprawja nětko Matej Dźisławk. Józef Brězan je so zhromadnje z towaršom w Drježdźanach zesamostatnił.

štw 07.04.2022 07:40hodź. 02:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000112.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hnojidło a problemy - Clemens Hrjehor 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Hnojidła su dźeń a dróše. Čehodla to našim ratarjam smjerdźi, wě Jakub Wowčer.

štw 07.04.2022 07:50hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000242.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sportplatz Ralbitz / Ralbicy stadion 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Jörg Stephan
Einkaufen beim Discounter 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / Sven Simon
3 mjeń.

Jan Bogusz je so z tutej situaciju zaběrał: Rezerwy žiwidłow za krizu

Rezerwy žiwidłow za krizu

Tež nětko zaso w zwisku z wójnu na Ukrainje su wěste regale w kupnicach prózdne. Zda so, zo so ludźo boja, zo budu zakładne žiwidła bórze wupředate. Někotre kupnicy reaguja a wěste wosebje požadane artikle racioněruja.

srj 06.04.2022 05:40hodź. 03:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1999314.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Spielzeughaus und Stempel liegen auf einem Grundriss 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / serienlicht
3 mjeń.

Milan Grojlich je sej nowe postajenja wobhladał: Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

W Němskej płaća wot lěta 2025 nowe měritka za ležownostny dawk, němsce Grundsteuer. A lětsa hižo dyrbiće za to informacije wo swojich ležownosćach zapodać. Sakska je k tomu nadrobne informacije wozjewiła.

wu 05.04.2022 08:40hodź. 03:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in Bautzen 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen 3 mjeń.
prawa za wobrazy: SNE
Zwei lila Blüten. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Danko Handrik 26 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
26 mjeń.

Danko Handrik dźěła hižo tři a poł lěta jako korespondent za ARD w Praze. Tele dny bě zasadźeny jako reporter w Ukrainje, hdźež wobara so suwereny kraj přećiwo agresoram z Ruskeje. Tomaš Faska je so z nim rozmołwjał.

pj 01.04.2022 07:47hodź. 26:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-1996004.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbisches Institut 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Soblex - digitalny słownik - so stajnje dale rozšěri. Wjacore sta tysac słownych formow je so zaso přidało. Tomaš Faska rěči wo tym z Měrćinom Wjenkom:

pj 01.04.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1995532.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Die alte Inkastadt Machu Picchu. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Huskyje we Łužicy, Martina Säuberlich, Mały Wjelkow 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Beno Bělk je w Małym Wjelkowje pobył: Huskyje we Łužicy

Huskyje we Łužicy

Säuberlichec młoda swójba z Małeho Wjelkowa ma 12 huskyjow. To je družina psow, kotrež pochadźeja ze sewjernych krajow abo z Alaski. Tute su, powěda nam, nětko Beno Bělk, zwjetša šěro-běłe a maja chětro tołsty kožuch.

štw 31.03.2022 07:40hodź. 03:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994664.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Daniel Matka - Madstep - nowy projekt, wutwar campera 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Mann geht laufen 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / YAY Images / 42779120
3 mjeń.

Nalěćo wotuća! Tuž so wězo poskića, so wonka na čerstwym powětře pohibować. Tola na kotre wašnje móžeš so fit dźeržeć? A kotre móžnosće so nam z nowym počasom zaso skića?

srj 30.03.2022 07:45hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Cile towarstwa "Zjednoćeni za Kulow": Spěchowanje za Kulow

Spěchowanje za Kulow

Kulowčenjo su loni towarstwo "Zjednoćeni za Kulow" - "Vereint für Wittichenau" załožili. Wone ma wulke cile a tute so nětko tež hišće ze 380.000 eurami spěchuja. Betina Wenderothowa wě, što je to do towarstwa!

srj 30.03.2022 07:15hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993606.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kinder schauen beim Voelkerballspiel in einer Turnhalle zu 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Frank Sorge
Baustelle  Sanierung Sanieren Architekt 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Sakska CDU chce rjemjeslnikam wjace prawow dać, małe twarjenja sami planować a wot twarskeho zarjada přizwolić dać. Je to zmysłapołnje? Jakub Wowčer rozprawja.

wu 29.03.2022 07:41hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1991992.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Außenansicht Theater Bautzen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Skónčnje zaso kultura a raz do dźiwadła hić, bě wšak wčera swětowy dźeń dźiwadła. Na kotre wašnje su Wojerowscy šulerjo šule Zejlerja swój kruch předstajili a kak je so serbskim dźěćom a młodostnym lubiło?

wu 29.03.2022 07:40hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992788.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Abiturienten eines Gymnasiums schreiben in einer Turnhalle die Abiturprüfung in Deutsch. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

W Sakskej so šulerjo tučasnje pilnje na zakónčace pruwowanja přihotuja, hižo třeće lěto za sobu pod koronowymi wuměnjenjemi. Tola kak daloko su lětsa normalne pruwowanske přihoty na serbskich šulach scyła móžne?

wu 29.03.2022 08:15hodź. 02:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992792.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Szene aus der Serie 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Što měni serbska młodźina ke krótkoseriji "Straight Outta Crostwitz". Někotre měnjenja je redakcija radija Satkule tule nahromadźiła.

28.03.2022 20:40hodź. 00:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Frauen flüstern vor grauem Hintergrund 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Wotrow swójbne popołdnjo 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Das Deutsch-Sorbische Volkstheater bereitet eine besondere Uraufführung vor. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Künstlerische Darstellung von Exoplanet WASP-107b und seines Sterns WASP-107 3 mjeń.
prawa za wobrazy: ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser
Ein Traktor auf einem Feld. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Betina Wenderothowa je so prašała: Situacija ukrainskich ratarjow

Situacija ukrainskich ratarjow

Dołhož je so pola nas nalětnja rola wusyła, maja w Ukrainje swoju lubu nuzu, so scyła hišće wo ratarstwo starać. Tola kajka je situacija tam na městnje a kak móhła so wójna na globalne zastaranje ludnosće wuskutkować?

štw 24.03.2022 07:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988880.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Titel der Serie vor dem Bild eines Dorfes 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Jakub Wowčer je sej ju dokładnišo wobhladał: Straight Outta Crostwitz

Straight Outta Crostwitz

Loni je so team produkciskeje firmy Katapult w Chrósćicach nawalił, zo by krótkoseriju „Straight Outta Crostwitz“ produkował, kotraž so jenož w medijatejce pokaza. Wot wčerawšeho je štyridźělna serija w syći přistupna.

štw 24.03.2022 07:10hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1989192.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Protestna akcija Worklecy hrajkanišćo, Franc Brusk 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Das gefilterte Leinöl wird in der Mühle bereits maschinell in Flaschen gefüllt. Ab Herbst 2020 soll auch das ungefilterte Öl "Lausitzer Gold" von Maschinen verfüllt werden. 3 mjeń.
Das gefilterte Leinöl wird in der Mühle bereits maschinell in Flaschen gefüllt. Ab Herbst 2020 soll auch das ungefilterte Öl "Lausitzer Gold" von Maschinen verfüllt werden. prawa za wobrazy: MDR/Martin Kliemank
3 mjeń.

Matej Dźisławk w rozmołwje z Jakubom Wowčerjom: Ćeže při dodawanju laneho symjenja

Ćeže při dodawanju laneho symjenja

Tež we Wojerecach bědźa so hižo z wuskutkami wójny w Ukrainje. Matej Dźisławk je so bliže z produkciju Łužiskeje woleńcy zaběrał, wottam pochadźa na přikład naš lany wolij, kiž trjebamy za neple z twarohom a wolijom.

srj 23.03.2022 06:40hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988030.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo SG Crostwitz / SJ Chrósćicy 2 mjeń.
prawa za wobrazy: SG Crostwitz / SJ Chrósćicy
2 mjeń.

Mjeztym su tež zaso dypkowe hry dowolene a sezona so dale wjedźe. Prěnje koparske mustwo SJ Chrósćicy je jako prěnje serbske mustwo w nowym lěće do dypkowych hrow startowało. Kilian Hrjehor rozprawja.

srj 23.03.2022 07:40hodź. 02:26 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988138.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Monopoly Lausitz 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR SACHSENSPIEGEL
Christin Belkot 1 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
1 mjeń.

Konja trjebaš k jutram, křižerske drasty a k tomu tež wězo wuzdu a seklu zady při wopuši konja. Satkularka Marija Raabec je pola Kristin Belkotoweje wosebity kurs za wjazanje seklow wopytała.

21.03.2022 20:45hodź. 01:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1987298.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Jugendlicher bosnischer Herkunft bei der Arbeit. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Andrea Keschke
Ein Bauarbeiter läuft über ein Gerüst. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Płaćizny za energiju a twarske maćizny so spěšnje podróšeja. Tež za rjemjeslnikow a twarcow je to wulke wužadanje, wšako móža lědma spušćomnje ličić a planować.

nje 20.03.2022 08:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986100.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
"Roboter-Kuhstall" Kotten 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
3 mjeń.

Hižo před pjeć lětami je Kulowska MKH w Krabatowym mlokowym swěće w Koćinje z twarom noweje hródźe započała - połnoawtomatiska wona budźe a bórze kruwy zaćahnu.

pj 18.03.2022 07:40hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1984232.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Rückwärtige Ansicht des Sorbischen Gymnasiums in Bautzen. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Rica Sturm
3 mjeń.

Z nadpadom na Ukrainu je Ruska zrazom tójšto nahladnosće a sympatijow po wšěm swěće zhubiła. Tola wuskutkuje so to tak spěšnje tež na rušćinu jako rěč?

pj 18.03.2022 08:40hodź. 02:35 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1984230.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
"Was heißt hier Minderheit" Ausstellung / wustajeńca 3 mjeń.
prawa za wobrazy: G. Nissen / Minderheitensekretariat
Nowe wašnje hnojenja a "Roboter-Kuhstall" Kotten 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
3 mjeń.

Miłočanske ratarske drustwo je znamjenja časa spóznało a wuspyta tu w regionje runje cyle nowu techniku hnojenja, mjenujcy z juchowymi hadźicami.

štw 17.03.2022 07:20hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1983256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Stempel mit der Aufschrift Impfpflicht steht auf einem Kalender, davor liegen eine Impfdose und eine Spritze 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/Bihlmayerfotografie
Slaviamarsch / Slaviamarš 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Slaviamarsch
Russland-Ukraine-Krieg: Zerstörte Brücke in Irpin 3 mjeń.
prawa za wobrazy: IMAGO / NurPhoto
Baćon křižerske knižki, Osterreiten, Ostern 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

W Baćonju su so tamniši křižerjo zašłu njedźelu k prěnjej křižerskej zhromadźiznje zetkali, na kotrejž mějachu tójšto wěckow wobrěčeć.

wu 15.03.2022 08:40hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1981604.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Beneficny koncerty za woporow wójny na Ukrainje 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Kónc tydźenja je spěchowanske towarstwo Serbskeho ludoweho ansambla na wosebitej beneficnej koncertaj do Budyskeje Króny prosyło. Beno Šołta je po wčerawšim koncerće někotre hłosy zapopadnył.

14.03.2022 07:16hodź. 02:45 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1980624.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
3 mjeń.

Z něhdźe 3.200 wšelakorymi družinami liči Němska tež jako swětowy mišter chlěbow. Kotre družiny su pola serbskich pjekarjow aktualnje wosebje požadane?

pj 11.03.2022 06:48hodź. 02:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1978834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
nowa drasta ze starych płatow 2 mjeń.
nowa drasta ze starych płatow prawa za wobrazy: Rahel Selnack
2 mjeń.

Rahel Zelnakec wo drastach ze starych płatow: Znowawužiwanje narodneje drasty

Znowawužiwanje narodneje drasty

Žonow, kiž wšědny dźeń w serbskej drasće chodźa, je jenož hišće mało. Stare płaty drasty pak su pola młodźiny zaso woblubowane.

štw 10.03.2022 05:38hodź. 02:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1977566.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 logo serwisoweho běrowa 3 mjeń.
prawa za wobrazy: sb-kom
3 mjeń.

Wot oktobra 2019 dźěła we Wojerecach “Serwisowy běrow za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach”. Kak je so dźěło běrowa mjeztym wuwiło a kak komuny to wužiwaja?

štw 10.03.2022 06:12hodź. 02:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1977568.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Schneeglöckchen 2 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa wo wjedrowych wobkedźbowanjach Přestorčenje počasow

Přestorčenje počasow

Tež w lětušej zymje mějachmy mało sněha a zrědka kruty zmjerzk. Tež po času su počasy mjeztym hinaše hač před lětdźesatkami.

srj 09.03.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1976808.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jěcharki a jěchar na konjach 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Jan Rehor/MDR
3 mjeń.

Minjeny kónc tydźenja bě w Kamjencu treningowe lěhwo, na kotrymž su so tež serbske jěcharki a jěcharjo Konjaceho sportoweho towarstwa "Při Klóšterskej wodźe" wobdźělili. Jurij Bjeńš rozprawja.

srj 09.03.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1976578.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022 3 mjeń.
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Přihoty na Europeadu 2022

Přihoty na Europeadu 2022

Dwójce wotprajena, ma so tuta lětsa wot 26. junija do 3. julija pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej wotměć. A tež Serbja so zaso wobdźěla, lětsa pak jenož muske mustwo wubranki, wě Rahel Zelnakec.

wu 08.03.2022 07:40hodź. 03:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1975860.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Bauarbeiter läuft über ein Gerüst. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Rjemjeslnikow za twarske dźěła angažować, je dźeń a ćešo. Nadawkow maja woni tučasnje dosć, njedyrbja so dołho wobhladować. To běše pak před někotrymi lětami hišće cyle hinak. Matej Wjeńka rozprawja.

srj 02.03.2022 07:40hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1971230.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Fußballer kämpfen um den Ball 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/U. J. Alexander
2 mjeń.

Na wokrjesnej runinje su so w zašłych měsacach wšitke hry a za wěsty čas tež trening, kompletnje wotprajili. Mjeztym mamy nowe postajenja. Kak Zapadołužiski koparski zwjazk z tym wobchadźa, wě Kilian Hrjehor.

srj 02.03.2022 06:20hodź. 02:09 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1971226.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Figuren in Arbeitskleidung unterschiedlicher Branchen stehen vor Euro Geldmünzen im Wert von 8,50 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Ralph Peters
2 mjeń.

Statny minister Thomas Schmidt je dobyćerki a dobyćerjow lětušeho "Simulplus-Čiń sobu"-wubědźowanja wozjewił. Andreja Chěžcyna ma přehlad wo serbskich projektach, kiž buchu w kategoriji "Žiwa dwurěčnosć" mytowane.

wu 01.03.2022 07:40hodź. 02:15 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1969908.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Folklorefestival in Crostwitz 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa rozprawja wo přihotach na 40. jubilej: SFAW Wudwor trenuje za wulki swjedźeń

SFAW Wudwor trenuje za wulki swjedźeń

Škónčnje smě so Wudworski folklorny ansambl na 40. jubilej wobstaća přihotować, po tym, zo dyrbjachu swjedźeń, pandemije dla, hižo dwójce přestorčić. Njeběži jenož organizacija, ale tež proby, wě Diana Fryčec-Grimmigowa.

wu 01.03.2022 05:40hodź. 03:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1969906.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Babys werden mit den Händen gehalten. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Hdyž so wam tele dny w swójbje mały hólčk narodźi, ma wón nimale 79 žiwjenskich lět před sobu. A mała holčka hišće wjac: wona budźe samo wjac 83 lět. Znajmjeńša statistisce! Beno Bělk rozprawja.

28.02.2022 06:49hodź. 03:08 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1965144.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Computeranimation eines unterirdischen Baus 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Projekt su wčera na městnje pola Konjec předstajili: Probowe točenja w Delanach

Probowe točenja w Delanach

Probowe točenja maja so w Konjecach skónčnje zahajić. Poslednje trěbne dowolnosće wot wčerawšeho skónčnje předleža. Wčera je so projekt na městnje pola Konjec předstajił, Měrćin Wjenk rozprawja.

pj 25.02.2022 07:10hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1967300.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Virtualisierung von Formeln 2 mjeń.
prawa za wobrazy: imago/Panthermedia
Dating Apps auf einem Smartphone 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images/ZUMA Wire
3 mjeń.

Po statistice digitalneho zwjazka Bitkom bu mjeztym hižo kóždy druhi z nas raz w syći wobšudźeny. Clemens Šmit je so z tematiku zaběrał.

štw 24.02.2022 06:20hodź. 02:32 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1966014.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zu Wittichenauer Faschingsschlagern bringen die Garden Stimmung in den Saal. 3 mjeń.
Zu Wittichenauer Faschingsschlagern bringen die Garden Stimmung in den Saal. prawa za wobrazy: MDR/Martin Kliemank
3 mjeń.

W Kulowje bychu so dźensa wječor zaso póstniske nory do wulkeje hala nawaleli - lětsa pak budu póstnicy skěrje digitalnje. Jakub Wowčer je sej k princowskemu porej sezony 2019/20 do Sulšec dojěł.

štw 24.02.2022 06:20hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1966010.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bobschlitten in Kurve auf Rennstrecke. 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Tausende Krähen sind am 08.02.1999 über der Leipziger Deponie Seehausen auf Futtersuche. 2 mjeń.
prawa za wobrazy: dpa
Wustajeńca "1000 lět Hornja Lužica" 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Milan Grojlich po puću w Budyskim měšćanskim muzeju: Wustajeńca "1000 lět Hornja Lužica"

Wustajeńca "1000 lět Hornja Lužica"

Hrodźišća w našim regionje su něhdy natwarili naši słowjanscy prjedownicy, Milčenjo. Z tutej dobu zasydlenja Słowjanow zaběra so nowa wustajeńca w Budyskim měšćanskim muzeju. Milan Grojlich je sej ju hižo wobhladał.

wu 22.02.2022 05:20hodź. 03:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1964608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein blauer Mundschutz liegt auf Herbstlaub, davor bilden Würfel das Wort: Lockdown Light 3 mjeń.
prawa za wobrazy: imago images / foto2press
3 mjeń.

Anglicizmy, potajkim jendźelske słowa přewzate do druheje rěče, so tež w serbšćinje kopja. Matej Wjeńka je so tohodla na mjezynarodnym dnju maćeršćiny z Timom Meškankom wo runje tutej temje rozmołwjał.

21.02.2022 07:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1963386.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Satkularce Aquina a Davinia 36 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Günther Wjenk, Łaz 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Jakob Schäfer/MDR
3 mjeń.

Jakub Wowčer po puću po wsy z Güntherom Wjenkom: Kelko serbskeho je hišće we Łazu?

Kelko serbskeho je hišće we Łazu?

We Łazu njeběštaj jenož Smoler a Zejler aktiwnaj, tež komponist Jan Pawoł Nagel je so tu narodźił a wotrostł. Zejler bě tu nimale 40 lět dołho farar a je tež we Łazu pochowany. Jakub Wowčer je sej do wsy dojěł.

so 19.02.2022 07:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1963380.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Helmut Richter, rozhłosownik 8 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Ein Kameraobjektiv 3 mjeń.
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

W Delnjej Łužicy młodźina runje nowy delnjoserbski hudźbny widejo produkuje.

pj 11.03.2022 05:38hodź. 02:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1978836.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Serbski medijowy klub Přiwćicy - Michał Cyž 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Iniciatiwa Minority Safepack za wjace prawow za mjeńšiny na europskej runinje 3 mjeń.
prawa za wobrazy: fuen.org
Kühe im Kuhstall, eine Hand reicht Futter
prawa za wobrazy: Budimir Jevtic/Adobe Stock
3 mjeń.

Hródźe Radworskeje agrarneje GmbH so njepomjeńša. To su srjedu nadrjadowane nawodnistwo a towaršnicy rozsudźili.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann in einer Kirche
prawa za wobrazy: SACHSEN FERNSEHEN
3 mjeń.

W srjedźišću diskusije steješe serbski pastoralny rum - potajkim serbske wosady, w kotrychž su katolscy wěriwi žiwi. Beno Šołta rozprawja.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Thomas Zschornak (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister Nebelschütz
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak njeje w swojim zastojnstwje přećiwo zakonjej jednał. To je wuslědk pruwowanja Budyskeho krajnoradneho zarjada.

srj 18.05.2022 07:59hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2032316.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
SAEK
prawa za wobrazy: SAEK
3 mjeń.

Wot lońšeho julija su struktury něhdyšeho SAEK hinaše. Serbski dom ma swójsku medijowu etažu – ale nimo toho? Milan Grojlich je so wobhonił, kak mjeztym w Hornjej Łužicy z medjowym kubłanjom wupada.

srj 18.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031700.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Polizei vor dem Magdeburger Fanblock
prawa za wobrazy: imago/Sven Simon
Młodźi hońtwjerjo
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Přinoški

Gloria Žurec jeju předstaji: Młodźi hońtwjerjo

Młodźi hońtwjerjo

Alojs Šołta z Koćiny a Felix Beckel z Chelna, studentaj wučerstwa w Drježdźanach, běštaj 2015 a 2016 swoju zelenu maturu wotpołožiłoj. Gloria Žurec je so z młodymaj hajnikomaj wo hobbyju hońtwje rozmołwjała.

wu 17.05.2022 07:48hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031692.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Strauß Trockenblumen
prawa za wobrazy: MDR/ Brigitte Goss
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Wčera su so za koparski turněr europskich narodnych mjenšin "Europeada" skupiny znowa wulosowali. A tak maja Serbja nětko tež hinašich přećiwnikow...

wu 17.05.2022 06:20hodź. 02:37 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Figuren in Arbeitskleidung unterschiedlicher Branchen stehen vor Euro Geldmünzen im Wert von 8,50
prawa za wobrazy: imago/Ralph Peters
3 mjeń.

Hdyž trjebaja gmejny pjenjezy za projekty, móža so za spěchowanske srědki powabić. Abo woni dóstanu dary. Hač financielneho razu abo we formje někajkich materialow – tola kelko gmejny dóstanu a što so z nimi stawa?

16.05.2022 07:41hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030482.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyril Hančik - nowy předsyda towarstwa Cyrila a Metoda (TCM)
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Towarstwo Cyrila a Metoda ma ze swojimi korperacijemi něhdźe 600 čłonow. Po dwanaće lětach je Jurij Špitank swoje zastojnstwo wotedać móhł - do rukow 44-lětneho Cyrila Hančika z Radworja.

so 14.05.2022 07:41hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030486.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Maibaum
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Tam, hdźež so Serbja schadźuja, tam su tež serbožrački hustohdy w bliskosći. Fenomen, kiž nas přeco zaso přewodźuje. Tola kak móhli so Serbja přećiwo antiserbskim akcijam wobarać?

pj 13.05.2022 07:20hodź. 02:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Teilnehmer einer Demonstration von Reichsbürgern tragen schwarzrotweiße und andere Fahnen.
prawa za wobrazy: dpa
Stefan Anders, nowy nawoda zarjadniskeho zwjazka
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Přinoški

Nowy nawoda zwarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe": Interview ze Stefanom Andersom

Interview ze Stefanom Andersom

Zarjadniski zwjazk změje wot awgusta noweho předsydu. Jemu přisłuša 5 gmejnow w dwurěčnym sydlenskim rumje. Na wčerawsěj zhromadźiznje bu 37-lětny Stefan Anders z Pančic-Kukowa z wjetšinu hłosow do zastojnstwa woleny.

srj 11.05.2022 06:14hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wendland: zarjadowanje Domowiny a Wendlandskeho towarstwa
prawa za wobrazy: Měrćin Wjenk/MDR
Das Schild am Eingang eines oeffentlichen Notars.
prawa za wobrazy: imago/Eibner Europa
2 mjeń.

Wo tutej temje so njerady rěči: swójske namrěwstwo zrjadować. Tute nadawki přewza hustohdy tež jedyn notar. A Hana Šmitec nam raz rozkładźe, što tajki notar nimo toho wšo takle čini.

srj 11.05.2022 06:44hodź. 01:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027512.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Hand greift nach einem Tisch an einem Kleiderständer
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Hač logo někajkeje hudźbneje skupiny, politiski statement abo druhe marki a znački – z drastami móžemy so zwoprawdźeć, cyle pod motom “Kaž so drasćiš, tak so maš”.

wu 10.05.2022 07:46hodź. 03:07 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2025682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
prawa za wobrazy: SNE
3 mjeń.

Kónc tydźenja je so wotměło 12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow pod titulom "Młoda serbska hudźba" - sobotu w Choćebuzu a njedźelu w Budyšinje.

09.05.2022 07:20hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2024610.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Text: I Love Mom mit Herzchen.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

8. meje je dźeń maćerje! Přińdźe wam tež něšto do mysli, štož sće sej wot njeje wothladali? Hač wědomje abo njewědomje? Runje to je so Beno Šołta raz prašał.

so 07.05.2022 08:37hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Blumenstrauss in Vase.
prawa za wobrazy: MDR Garten/Annett Zündorf
3 mjeń.

Kak da by było, hdyž mjenujemy přichodne tři mjeńšiny nětko “Minutu kwětkowšćiny”? Přetož tež z kwětkami móžeš mjenujce rěčeć! Njewěriće? Beno Bělko, powědaj!

so 07.05.2022 07:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023260.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Feuerwehrleute löschen die Flammen an einem Feuersimulator am Flughafen Erfurt-Weimar.
prawa za wobrazy: dpa
Lautsprecher-Symbol auf grünem Grund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Wótřerěčak, kiž je ćeńki a lochki kaž papjera, hodźi so bjeze wšeho zhibować a fałdować. Wuwili su jón inženjerki a slědźerjo techniskeho wotrjada uniwersity Cambridga w USA.
Kak pak je to scyła móžno?

pj 06.05.2022 06:20hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2022608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol, einem Gebiet unter der Regierung der Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Ćežke brónje do Ukrainy? Što měniće Wy k tutej temje? Na našej instagramowej stronje sće móhli hač do wčera wječora wothłosować. Clemens Šmit wě, kak je wušło.

štw 05.05.2022 07:50hodź. 03:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021868.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Kloster Marienstern in Panschwitz-Kuckau.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

W klóštrje w Pančicach-Kukowje so wčera jenož tak z dźěćimi mjerwješe. Tamniša zakładna šula je mjenujcy sponsorowy běh přewjedła. Šulerjo su koła běhali a starši a přiwuzni su za kóžde koło něšto do šulskeje kasy dali.

štw 05.05.2022 07:40hodź. 02:28 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021686.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
Nahaufnahme der Sportschuhe einer Joggerin im Wald
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Andrzej Duda (M), Präsident von Polen, besichtigt den Ort Borodjanka und ist dabei von Soldaten umgeben.
prawa za wobrazy: dpa
Der Schriftzug «Zensus» ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Přinoški

Měrćin Wjenk je so temje wěnował: Přihoty na census 2022

Přihoty na census 2022

Po cyłej Hornjej Łužicy pytaja hišće pomocnikow za lětuši census, potajkim za ličenje wobydlerstwa. Za Kamjensku kónčinu maja žno něhdźe 60 wot trěbnych 100 pomocnikow, podobnje to za Budyšin wupada.

wu 03.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Frau steckt 2014 ihrem Bräutigam den Ehering an den Finger.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Młode mandźelstwa: Tež w Serbach su wone zwjetša wuwzaće. Redakcija Satkule pak předstaji jedne tajke.

02.05.2022 20:19hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019996.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Liederbuch Gotteslob in den Reihen eines Kirchenschiffs.
prawa za wobrazy: imago images/biky
Maibaum
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Zwjetša młodźina so wo stajenje mejow postara, zdźěla z modernej techniku. W Radworju čini młodźina wšitko z rukami. Matej Wjeńka je Dawidej Wowčerjej, kiž je hłowny zamołwity młodźinskeho kluba, přez ramjo hladał.

02.05.2022 07:40hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019088.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
strona z Kraloweho huslerskeho spěwnika
prawa za wobrazy: Simon Heiduschka/MDR
spominanje při pomniku w Chrósćicach
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Domowina a Chróšćanska gmejna běštej na wopominanje prosyłoj. Tež hosćo z pólskich Žarow su přijěli.

pj 29.04.2022 05:38hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2017166.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyrkej a B 6 w Bukecach
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
2 mjeń.

Lětsa swjeći tójšto hornjołužiskich wsow a městow swój 800. jubilej. Ale čehodla je lětsa poprawom telko tajkich róčnicow?

štw 28.04.2022 06:12hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016152.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hańža Handrikec z kokošu
prawa za wobrazy: Gloria Sauer/MDR
Šulerki při kołwrótach
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

W Domowinskim domje we Wojerecach su hornjołužiske župy šulerki a šulerjow přeprosyli, so ze žiwjenjom Zejlerja a Kocora zaběrać.

štw 28.04.2022 05:38hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016150.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wobchod w Šunowje
prawa za wobrazy: MDR/Diana Fritzsche-Grimmig
Zeitgenössisches Porträt, Bogumił Šwjela
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin
2 mjeń.

Bogumił Šwjela bě ewangelski farar, rěčespytnik a sobuzałožer Domowiny. Samo mjeno třěšneho zwjazka bě jeho ideja. W Ludowym nakładnistwje Domowina su nětko wušli dźeniki Šwjele jako kniha.

srj 27.04.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015216.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Serbski Sokoł na zjědźe w Praze
prawa za wobrazy: Tomas Scholze/MDR
3 mjeń.

Sokołski wolejbulowy turněr lětsa wospjet njebudźe, dokelž njehodźi so porjadnje planować. Třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow ma pak tola lětsa hišće tři wjetše sportowe zarjadowanja.

srj 27.04.2022 06:12hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015218.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wie in vielen Orten der Oberlausitz feierte man am 30. April auch in Doberschau das traditionelle Hexenbrennen.
prawa za wobrazy: IMAGO / xcitepress
3 mjeń.

Tež lětsa maja so w serbskich gmejnach w zwisku z chodojtypalenjom wěste předpisy dodźeržeć. Tak maja so zasadnje wohenje pola zarjadniskeho zwjazka přizjewić. A trěbnu ležownosć za to tež trjebaće.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014360.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Person auf Bank
prawa za wobrazy: MDR/Benjamin Jakob
3 mjeń.

Jedna so při tym wo přenocowanje w prózdnjeńcach w Sakskej Šwicy. To klinči romantisce a runje dla toho so přeco wjac turistow nawali. Nětko pak so za narodny park nowe prawidła zawjedu.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014356.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Motorräder
prawa za wobrazy: MDR/Bogna Koreng
2 mjeń.

Na 1.500 ludźi je sej kołojězbu sobotu a na njedźeli wobhladało. Jedna mjez nimi bě tež Bogna Korjeńkowa, kotraž je so z hłownym organizatorom, Stanijom Ryćerjom, rozmołwjała.

nje 24.04.2022 20:34hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2013344.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Probowe lěhwo Schmiedeberg spěwohra
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
3 mjeń.

Tuchwilu zwučuja serbske dźěći w Schmiedebergskim Winfriedowym domje za nowu spěwohru. Tuta změje w nazymje swoju premjeru a Syman Hejduška je sej cylu wěcku raz wobhladał.

pj 22.04.2022 06:43hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Tablett mit Bier.
prawa za wobrazy: dpa
Jutrowny ferialny kurs serbskeje rěče
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Lucian Kubitz
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ein Stadion
prawa za wobrazy: MDR/Sanny Stephan
Das Hauptgebäude der Universität Leipzig, 2018
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dwě lěće po zahajenju tuteje online wučby, so nowy lěćny semester přewažnje w prezency wotměje. Gloria Žurec je so ze wšelakimi serbskimi studowacymi wo aktualnej situaciji rozmołwjała.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009798.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
2 mjeń.

W Njebjelčicach chce firma bórze husańcy plahować, kotrež židu produkuja. Kak sej to nowy zawod nětko w Njebjelčicach předstaji, wě Milan Grojlich.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009804.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sportplatz Ralbitz / Ralbicy stadion
prawa za wobrazy: Jörg Stephan
3 mjeń.

Wot 28. apryla wotměje so w Lindowje sewjernje Berlina, holči koparski turněr (u14) Sewjerowuchodneho němskeho koparskeho zwjazka. Pojědźetej tam tež dwě Ralbičance sobu, wě Jurij Bjeńš.

srj 20.04.2022 08:40hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009802.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
4 mjeń.

Čorny Chołmc je skerje za Krabatowy młyn znaty a stawiznu wokoło Krabata a rapakow. Mjenje pak za nałožk na ćichej soboće – za jutrowne spěwanje.

nje 17.04.2022 11:16hodź. 03:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009120.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
4 mjeń.

W Kulowskej wosadźe je z wašnjom, zo zetkaja so njewudate holcy kóždu njedźelu póstneho časa při křižach wsy, zo bychu wuspěwali křižowy puć a kěrluše do póstneho časa. Činichu to tež na bołmončce w Sulšecach.

pj 15.04.2022 11:15hodź. 04:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009110.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow
prawa za wobrazy: Wikimedia Commons/SchiDD
3 mjeń.

Klepotanje je nałožk w katólskich wsach, kiž ma narunać zwonjeje zwonow. Wšako tute wot zeleneho štwórtka hižo njezwonja. Hakle w jutrownej nocy zaso.

so 16.04.2022 10:16hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009108.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 jutrowne nałožki a pječwa
prawa za wobrazy: MDR
7 mjeń.

Dźensa swjeća křesćanske cyrkwje “Wulki pjatk” abo “Ćichi pjatk”, to rěka spomina so na ćerpjenje a smjerć Jězusa na křižu. Z tym zwjazane su w Serbach zdobom wěste nałožki a wašnja.

pj 15.04.2022 11:00hodź. 06:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-2006198.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kmótřiska całta, zeleny štwórtk
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Přinoški

Monika Gerdesowa rozprawja k Zelenemu štwórtkej: Kmótřiska całta

Kmótřiska całta

Zeleny štwórtk wobdaruja kmótřa swojich mótkow – a to po tradiciji tež z tak mjenowanej “kmótřiskej całtu”. Čehodla runje na tutym dnju – a kak so tradicija scyła hišće haji – Monika Gerdesowa je so wobhoniła.

štw 14.04.2022 07:20hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2006194.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Měrko Domaška/Mirko Domaschke, zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, Heiko Kosel/Kozel
prawa za wobrazy: MDR
Gmejnska rada Radwor/Radibor
prawa za wobrazy: MDR
MENS seminar w Danskej, PAWK z.t
prawa za wobrazy: MDR/privat
4 mjeń.

Přinoški

Serbske młodźinske towarstwo PAWK bě pódla: MENS seminar w Danskej

MENS seminar w Danskej

W južnej Danskej zetka so runje někak 70 młodostnych rozdźělnych europskich narodnych mjeńšin. Tež Serbja su zastupjeni a su sej na seminar Młodźiny europskich narodnych skupinow dojěło. Matej Dźisławk rozprawja.

srj 13.04.2022 07:20hodź. 03:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005964.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
4 mjeń.

Kónc tydźenja je so hrajny plan z dokładnymi časami a hrajnišćemi serbskeje muskeje wubranki na facebooku wozjewił. Wo tym a aktualnym stawje přihotow, rěči Měrćin Wjenk.

wu 12.04.2022 07:40hodź. 03:51 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2004234.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Leńka Šołćic / Lenka Scholze
prawa za wobrazy: MDR/privat
Kubłanje: Nowa wučerska kampanja so předstaji (Jan Hrjehor/Rehor)
prawa za wobrazy: MDR
Eine Person macht eine Heizung an.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Přinoški

Beno Bělk je sej wěcku kusk dokładnišo wobhladał: Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Gmejny smědźa sej přidatnje ludźi jako klimowych a energijowych managerjow přistajić, kotřiž so jim k tomu hišće k 100 procentam zapłaća! Čehodla stat nětko naraz z pjenjezami tak wokoło so mjeta, wě Beno Bělk.

pj 08.04.2022 07:20hodź. 03:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2001256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbische Fähnchen mit Blick in die Sorbische Kulturinformation am Postplatz sind im Haus der Sorben zu sehen.
prawa za wobrazy: dpa
Józef Brězan a manufaktura časnikow
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

Luksusowe časniki z ruki serbskeho časnikarja Józefa Brězana ze Smječkec, wo tym rozprawja nětko Matej Dźisławk. Józef Brězan je so zhromadnje z towaršom w Drježdźanach zesamostatnił.

štw 07.04.2022 07:40hodź. 02:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000112.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hnojidło a problemy - Clemens Hrjehor
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Hnojidła su dźeń a dróše. Čehodla to našim ratarjam smjerdźi, wě Jakub Wowčer.

štw 07.04.2022 07:50hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000242.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Einkaufen beim Discounter
prawa za wobrazy: IMAGO / Sven Simon
3 mjeń.

Přinoški

Jan Bogusz je so z tutej situaciju zaběrał: Rezerwy žiwidłow za krizu

Rezerwy žiwidłow za krizu

Tež nětko zaso w zwisku z wójnu na Ukrainje su wěste regale w kupnicach prózdne. Zda so, zo so ludźo boja, zo budu zakładne žiwidła bórze wupředate. Někotre kupnicy reaguja a wěste wosebje požadane artikle racioněruja.

srj 06.04.2022 05:40hodź. 03:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1999314.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Spielzeughaus und Stempel liegen auf einem Grundriss
prawa za wobrazy: IMAGO / serienlicht
3 mjeń.

Přinoški

Milan Grojlich je sej nowe postajenja wobhladał: Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

W Němskej płaća wot lěta 2025 nowe měritka za ležownostny dawk, němsce Grundsteuer. A lětsa hižo dyrbiće za to informacije wo swojich ležownosćach zapodać. Sakska je k tomu nadrobne informacije wozjewiła.

wu 05.04.2022 08:40hodź. 03:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in Bautzen
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
prawa za wobrazy: SNE
Zwei lila Blüten.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Danko Handrik
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
26 mjeń.

Danko Handrik dźěła hižo tři a poł lěta jako korespondent za ARD w Praze. Tele dny bě zasadźeny jako reporter w Ukrainje, hdźež wobara so suwereny kraj přećiwo agresoram z Ruskeje. Tomaš Faska je so z nim rozmołwjał.

pj 01.04.2022 07:47hodź. 26:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-1996004.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbisches Institut
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Soblex - digitalny słownik - so stajnje dale rozšěri. Wjacore sta tysac słownych formow je so zaso přidało. Tomaš Faska rěči wo tym z Měrćinom Wjenkom:

pj 01.04.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1995532.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Die alte Inkastadt Machu Picchu.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Huskyje we Łužicy, Martina Säuberlich, Mały Wjelkow
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Přinoški

Beno Bělk je w Małym Wjelkowje pobył: Huskyje we Łužicy

Huskyje we Łužicy

Säuberlichec młoda swójba z Małeho Wjelkowa ma 12 huskyjow. To je družina psow, kotrež pochadźeja ze sewjernych krajow abo z Alaski. Tute su, powěda nam, nětko Beno Bělk, zwjetša šěro-běłe a maja chětro tołsty kožuch.

štw 31.03.2022 07:40hodź. 03:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994664.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mann geht laufen
prawa za wobrazy: IMAGO / YAY Images / 42779120
3 mjeń.

Nalěćo wotuća! Tuž so wězo poskića, so wonka na čerstwym powětře pohibować. Tola na kotre wašnje móžeš so fit dźeržeć? A kotre móžnosće so nam z nowym počasom zaso skića?

srj 30.03.2022 07:45hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Přinoški

Cile towarstwa "Zjednoćeni za Kulow": Spěchowanje za Kulow

Spěchowanje za Kulow

Kulowčenjo su loni towarstwo "Zjednoćeni za Kulow" - "Vereint für Wittichenau" załožili. Wone ma wulke cile a tute so nětko tež hišće ze 380.000 eurami spěchuja. Betina Wenderothowa wě, što je to do towarstwa!

srj 30.03.2022 07:15hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993606.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kinder schauen beim Voelkerballspiel in einer Turnhalle zu
prawa za wobrazy: imago/Frank Sorge
Baustelle  Sanierung Sanieren Architekt
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Sakska CDU chce rjemjeslnikam wjace prawow dać, małe twarjenja sami planować a wot twarskeho zarjada přizwolić dać. Je to zmysłapołnje? Jakub Wowčer rozprawja.

wu 29.03.2022 07:41hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1991992.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Außenansicht Theater Bautzen.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Abiturienten eines Gymnasiums schreiben in einer Turnhalle die Abiturprüfung in Deutsch.
prawa za wobrazy: dpa
Szene aus der Serie
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Što měni serbska młodźina ke krótkoseriji "Straight Outta Crostwitz". Někotre měnjenja je redakcija radija Satkule tule nahromadźiła.

28.03.2022 20:40hodź. 00:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Zwei Frauen flüstern vor grauem Hintergrund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Wotrow swójbne popołdnjo
prawa za wobrazy: MDR
Künstlerische Darstellung von Exoplanet WASP-107b und seines Sterns WASP-107
prawa za wobrazy: ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser
Ein Traktor auf einem Feld.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Dołhož je so pola nas nalětnja rola wusyła, maja w Ukrainje swoju lubu nuzu, so scyła hišće wo ratarstwo starać. Tola kajka je situacija tam na městnje a kak móhła so wójna na globalne zastaranje ludnosće wuskutkować?

štw 24.03.2022 07:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988880.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Titel der Serie vor dem Bild eines Dorfes
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Přinoški

Jakub Wowčer je sej ju dokładnišo wobhladał: Straight Outta Crostwitz

Straight Outta Crostwitz

Loni je so team produkciskeje firmy Katapult w Chrósćicach nawalił, zo by krótkoseriju „Straight Outta Crostwitz“ produkował, kotraž so jenož w medijatejce pokaza. Wot wčerawšeho je štyridźělna serija w syći přistupna.

štw 24.03.2022 07:10hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1989192.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das gefilterte Leinöl wird in der Mühle bereits maschinell in Flaschen gefüllt. Ab Herbst 2020 soll auch das ungefilterte Öl "Lausitzer Gold" von Maschinen verfüllt werden.
Das gefilterte Leinöl wird in der Mühle bereits maschinell in Flaschen gefüllt. Ab Herbst 2020 soll auch das ungefilterte Öl "Lausitzer Gold" von Maschinen verfüllt werden. prawa za wobrazy: MDR/Martin Kliemank
3 mjeń.

Přinoški

Matej Dźisławk w rozmołwje z Jakubom Wowčerjom: Ćeže při dodawanju laneho symjenja

Ćeže při dodawanju laneho symjenja

Tež we Wojerecach bědźa so hižo z wuskutkami wójny w Ukrainje. Matej Dźisławk je so bliže z produkciju Łužiskeje woleńcy zaběrał, wottam pochadźa na přikład naš lany wolij, kiž trjebamy za neple z twarohom a wolijom.

srj 23.03.2022 06:40hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988030.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo SG Crostwitz / SJ Chrósćicy
prawa za wobrazy: SG Crostwitz / SJ Chrósćicy
2 mjeń.

Mjeztym su tež zaso dypkowe hry dowolene a sezona so dale wjedźe. Prěnje koparske mustwo SJ Chrósćicy je jako prěnje serbske mustwo w nowym lěće do dypkowych hrow startowało. Kilian Hrjehor rozprawja.

srj 23.03.2022 07:40hodź. 02:26 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988138.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Monopoly Lausitz
prawa za wobrazy: MDR SACHSENSPIEGEL
Christin Belkot
prawa za wobrazy: MDR/Monika Gerdes
1 mjeń.

Konja trjebaš k jutram, křižerske drasty a k tomu tež wězo wuzdu a seklu zady při wopuši konja. Satkularka Marija Raabec je pola Kristin Belkotoweje wosebity kurs za wjazanje seklow wopytała.

21.03.2022 20:45hodź. 01:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1987298.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Jugendlicher bosnischer Herkunft bei der Arbeit.
prawa za wobrazy: MDR/Andrea Keschke
Ein Bauarbeiter läuft über ein Gerüst.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Płaćizny za energiju a twarske maćizny so spěšnje podróšeja. Tež za rjemjeslnikow a twarcow je to wulke wužadanje, wšako móža lědma spušćomnje ličić a planować.

nje 20.03.2022 08:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986100.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
"Roboter-Kuhstall" Kotten
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
3 mjeń.

Hižo před pjeć lětami je Kulowska MKH w Krabatowym mlokowym swěće w Koćinje z twarom noweje hródźe započała - połnoawtomatiska wona budźe a bórze kruwy zaćahnu.

pj 18.03.2022 07:40hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1984232.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Rückwärtige Ansicht des Sorbischen Gymnasiums in Bautzen.
prawa za wobrazy: MDR/Rica Sturm
3 mjeń.

Z nadpadom na Ukrainu je Ruska zrazom tójšto nahladnosće a sympatijow po wšěm swěće zhubiła. Tola wuskutkuje so to tak spěšnje tež na rušćinu jako rěč?

pj 18.03.2022 08:40hodź. 02:35 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1984230.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
"Was heißt hier Minderheit" Ausstellung / wustajeńca
prawa za wobrazy: G. Nissen / Minderheitensekretariat
Nowe wašnje hnojenja a "Roboter-Kuhstall" Kotten
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
3 mjeń.

Miłočanske ratarske drustwo je znamjenja časa spóznało a wuspyta tu w regionje runje cyle nowu techniku hnojenja, mjenujcy z juchowymi hadźicami.

štw 17.03.2022 07:20hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1983256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Stempel mit der Aufschrift Impfpflicht steht auf einem Kalender, davor liegen eine Impfdose und eine Spritze
prawa za wobrazy: imago images/Bihlmayerfotografie
Slaviamarsch / Slaviamarš
prawa za wobrazy: Slaviamarsch
3 mjeń.</