Serbski rozhłós - Sorbisches Programm

Crescendo - hudźbne stawizny / logo 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR
Jemand zapft Bier 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Sorbisches Institut 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Wot 1. oktobra budźe direktor Serbskeho instituta, dr. Hauke Bartels, profesor za sorabistiku Drježdźanskeje techniskeje uniwesity. Sorabistiku dotal w Drježdźanach njemějachu - je to potajkim nowum, premjera.

srj 28.09.2022 06:21hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2140942.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio

Nowosće we wobrazach

Logo serbske online powěsće 2 mjeń.
prawa za wobrazy: MDR

Z aktualneho wudaća WUHLADKA

Personalmangel 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

W serbskich institucijach wšudźe ludźi pytaja. Wosebje w Serbskich Nowinach je połoženje napjate.

Wuhladko so 03.09.2022 11:45hodź. 02:47 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Influencer 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Jakub Wowčer jeju předstaji: Serbskej influenceraj

Serbskej influenceraj

Strowe zežiwjenje a wudźenje – młodaj Serbaj ze swojimaj konikomaj w interneće na so skedźbnitaj.

Wuhladko so 03.09.2022 11:45hodź. 03:26 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo
Handwerker 3 mjeń.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Dla stupacych płaćiznow za milinu, wolij a płun pyta wjele ludźi hinaše móžnosće tepjenja. Firmy maja tohodla ruce połne dźěła.

Wuhladko so 03.09.2022 11:45hodź. 02:40 mjeń.

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

wideo

Serijale Serbskeho rozhłosa

Recensija a komentar (logo)
prawa za wobrazy: MDR

Přehlad zašłych přinoškow: Komentary a recensije

Komentary a recensije

wjace

Serbski rozhłós na instagramje a facebooku