Powěsće: pjatk, 13.05.2022


Budyšin: Nowa wustajeńca w Serbskim muzeju

Serbski muzej w Budyšinje pokazuje wot njedźele nowu wosebitu wustajeńcu "Party w 21. lětstotku". Widźeć su twórby mjezynarodnje wuspěšneho wuměłskeho projekta ze Słowakskeje. Fotografaj, etnologowka a molerce su zhotowili portreje žonow z tradicionelnej pychu za hłowu, kotraž rěka słowaksce "parta". Kombinowali su to z pomolowanjom mjezwočow po přikładźe ludowych ornamentow. Wustajeńca bě mjez druhim hižo w USA, Chinje a na Expo 2020 w Dubaju widźeć.


Hamor: Nowa fabrika za 60 milionow planowana

Łužiskej předewzaći LEAG a Veolia chcetej w Hamorje 60 milionow eurow do noweje fabriki inwestować. Při tym dźe wo lěpše zwužitkowanje čisćenskeho błóta z kapacitu hač do 30.000 tonow wob lěto. Při tym so nimo spalenskeje připrawy tohorunja recyclingowa twari, zo by so z błóta fosfor dobył. Start je za 2027 planowany. Projekt, kiž ma za pjeć lět startować, je dalši krok k wuwiću energijoweho stejnišća Hamor, rjekny Hubertus Altmann wot LEAG.


Němcy: Přetwar wjesneho srjedźišća zahajeny

Wot srjedź junija ma so wjesne srjedźišćo w Němcach ponowić. Kaž Wojerowski měšćanski zarjad zdźěli, chce zawod Strabag wot 18. junija dotal njewužiwane płoniny tak přetwarić, zo nastanje w srjedźišću Němcow zjawne zetkawanske městno. Tež serbske motiwy maja w přichodźe nawsu wupyšić. Cyłkownje je za twarske dźěła 480.000 eurow zaplanowane a so z tym k 75 procentam spěchuja. Hač do kónca nowembra maja dźěła trać.


Ralbicy/Hórki: Štwórćfinale budźe w Skaskowje

Prěnje koparske mustwo Sokoła Ralbicy/Hórki hraje w štwórćfinalu we wokrjesnym pokalnym kole přećiwo cyłkej hrajneho zjednoćenstwa Wóslink/Skaskow/Kulow. To wuńdźe z wulosowanja zamołwitych Zapadołužiskeho koparskeho zwjazka. Dalše wulosowane partije: Wachau – Wojerecy, Arnsdorf – Němske Pazlicy a Großnaundorf – Biskopicy. Duel Wóslink/Skaskow/Kulow přećiwo Sokołam z Ralbic wotměje so njedźelu, 22. meje, na sportnišću w Skaskowje.


Tři Hwězdy: Parkowanišćo ma kónc lěta hotowe być

W Třoch Hwězdach pola Budyšina natwari Hornjołužiske předewzaće BauCom tuchwilu parkowanišćo za 70 nakładnych awtow. Stejnišćo dóstanje sanitarne připrawy z dušu a tež imbis. Widejowe dohladowanje jězdźidłow ma šoferam nimo toho wotpočink bjeze štresa zmóžnić. 2,6 milionow eurow projekt płaći, kiž ma kónc lěta dotwarjeny być.