Pućowanje ze Symanom Šołtu: Impresije pućowanje přez Hłuboki doł

Monika Gerdesowa bě zhromadnje z wučerjom biologije a zemjepisa, Symanom Šołtu po puću. A staj čaru tež hnydom za Was testowałoj.

Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje – Hłuboki doł ze Symanom Šołtu
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
Pućowanje Hłuboki doł: karta a statistika
prawa za wobrazy: Screenshot/kamoot.de
prawa za wobrazy: Screenshot/kamoot.de
wšitke (9) wobrazy pokazać