Program njedźelu Njedźelniši program SERBSKEHO ROZHŁOSA

Wot dopołdnja 11.00 do připołdnja 12.30 hodź. słyšiće na frekwencomaj 93,4 a 100,4 MHz wusyłanje w hornjoserbskej rěči. Po tym přizamknje so hač do popołdnja 14.00 hodź. delnjoserbski program w zamołwitosći sćelaka RBB, tež na MDR-frekwency 100,4 MHz.

Njedźelniše wusyłanja …

… su přewažnje programy za cyłu swójbu. Wone skića nimo wosebitych hudźbnych wusyłanjow wosebje tež wuměłsko-literarne žanry a druhe zestajene wusyłanja k specifiskim problemam narodnych mjeńšinow.
Aktualita pak hraje tež njedźelu wažnu rolu, w přinoškach najwšelakorišeho razu. W nich so jenož wusahowace serbske podawki wotpowědneho kónca tydźenja njereflektuja, ale tež najwažniše podawizny minjeneho tydźenja wuzběhuja.

Hłowne wobsahi njedźelnišich wusyłanjow:

  • podawki tydźenja
  • featury/portrety
  • słuchohry
  • magacinowe wusyłanja k aktualnym podawkam
  • hudźbne wusyłanja
  • čitanja/recensije
  • reportaže/rozprawy/komentary
  • rozmołwy
  • nabožne wusyłanja
  • zbožopřeća