Prof. Thomas Laux, Uni Freiburg
Prof. Thomas Laux, Uni Freiburg Bildrechte: Klaus Polkowski