Livestream pola MDR.DE MDR SACHSEN Serbski rozhłós jako livestream

"On Air" leuchtet
prawa za wobrazy: MDR/Stephan Wiegand

Livestream pola MDR.DE

Moderny serwis pola MDR.DE zmóžni słucharjam z regiona, so wšudźe do interneta zwjazać a naše wusyłanja, wšojedne hač regionalne powěsće abo zbožopřeća, tež zwonka hornjołužiskeje UKW-frekwency 100,4 MHz słuchać. To zmóžni tež serbskim słucharjam, wšědne wusyłanja Serbskeho rozhłosa po cyłym swěće live přijimować.

„Tuta techniska móžnosć je wulki dobytk a zesylni naš přinošk k šěrjenju serbskeje rěče“, podšmórnje Bogna Korjeńkowa, nawodnica Budyskeho studija MDR SAKSKA. „Wosebje młodźi Serbja, kiž su po cyłej Němskej a we wukraju po puću, njezhubja tak poćah k swojim korjenjam a móža so přez mouse-klik wo aktualnych podawkach w domiznje informować.“