Probowe lěhwo Schmiedeberg spěwohra 3 mjeń.
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
3 mjeń.

Tuchwilu zwučuja serbske dźěći w Schmiedebergskim Winfriedowym domje za nowu spěwohru. Tuta změje w nazymje swoju premjeru a Syman Hejduška je sej cylu wěcku raz wobhladał.

pj 22.04.2022 06:43hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio