Wubrane přinoški Serbskeho rozhłosa 2022

197 awdija

Schüleraustausch der Sorbischen Grundschule nach Polevsko
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR
Ortsschild in Kärnten
prawa za wobrazy: Bogna Koreng/MDR
3 mjeń.

Na kulturnym dnju so wšitke mjeńšiny na wulkim jewišću předstajichu. Za Serbow zapiskachu Syman a Fabian Hejduška, Bosćan Donat a Clemens Mark hromadźe ze Serbskim mustwom wjacore serbske spěwy.

štw 30.06.2022 06:48hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2067308.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kärnten in Österreich
prawa za wobrazy: Bogna Korenk/MDR
4 mjeń.

Něšto dnjow hižo wotměwa so Europeada w Awstriskej. Hosćićeljo su tutón króć korutanscy Słowjency. Ale kajki je to tam ludźik?

pj 01.07.2022 05:38hodź. 03:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2067588.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Fotoalbum zeigt Erinnerungen an Tornado in Tschechien
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Češa dožiwichu před lětom najhórši tornado w najmłódšich europskich stawiznach. Wón bě wjace hač 400 Km/h na hodźinu spěšnje a je po dołhosći 26 kilometrow we 700 metrow šěrokim pasmje wšitko zničił a zapusćił.

srj 29.06.2022 05:38hodź. 02:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2066442.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Vortrag Goro Christoph Kimura
prawa za wobrazy: MDR/Milan Greulich
2 mjeń.

Wědomostnik Goro Christoph Kimura přepytuje “strategije wobchowanja a tworjenja serbskorěčnych rumow w přitomnosći němskorěčnych”. Wo tym je wčera w Budyšinje přednošował.

wu 28.06.2022 06:12hodź. 02:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2065532.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bühne auf dem Festival in Stražnicy
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck
2 mjeń.

Wšelake serbske folklorne skupiny su kónc tydźenja w čěskich Stražnicach na tamnišim Mjezynarodnym folklornym festiwalu stotki hosći zahorili. Na jednym z jewišćow so tež Serbja prezentowachu.

27.06.2022 06:48hodź. 02:28 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2064612.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
2 mjeń.

Wjele swjedźenjow mamy kónc tydźenja, mjez druhim tež 250. róčnicu Wotrowskeje wosady.

pj 24.06.2022 04:35hodź. 01:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2062368.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Campingplatz am Hainer See
prawa za wobrazy: Blauwasser Seemanagement GmbH
3 mjeń.

Camping je ta tučasnje so najbóle wuwiwaca forma dowola. To ma swoje přičiny tež we wobmjezowanjach pućowanjow pandemije dla.

pj 24.06.2022 08:19hodź. 03:11 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2062514.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Geschichtswissenschaftlerin Dr. Lubina Mahling
prawa za wobrazy: Dr. Robert Mahling
3 mjeń.

Smy wosrjedź swjedźenskeho tydźenja k 700-lětnej róčnicy Minakałskeje wosady. Dr. Lubina Malinkowa je wo stawiznach wosady slědźiła.

štw 23.06.2022 05:38hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2061602.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Michał Šrajer/Schreier so na Ironman triatlonje wobdźělił
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Po lětomaj z mało abo nimale žanymi wubědźowanjemi su tež serbscy triatleća zaso we wodźe, na kolesu a w běhanskich črijach po puću.

srj 22.06.2022 06:48hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2060614.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Junge Menschen auf der Wiese vor Dresdenpanorama
prawa za wobrazy: IMAGO / Max Stein
3 mjeń.

Maturanća Serbskeho gymnazija su dóstali swoje kónčne wuswědčenja. Tola kak sebi nětko čas hač k studijej zarjaduja abo chcedźa docyła hnydom na wukubłanje abo studować?

srj 22.06.2022 06:48hodź. 02:30 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2060612.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Fussballspiel der sorbischen Mannschaft für die Europeada 2022
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Bě to jenička testowa hra Serbskeho mustwa, kiž poda so kónc tydźenja na Europeadu do Korutanskeje. Přećiwnik rěkaše Natwar Němske Pazlicy.

srj 22.06.2022 05:37hodź. 02:40 mjeń.

https://www.mdr.de/sachsenradio/serbski-rozhlos/audio-2060616.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine junge Frau spielt vor dem Kulturzentrum in Schleife auf einem sorbischen Dudelsack.
prawa za wobrazy: MDR/Madeleine Arndt
3 mjeń.

W Slepom swjeća kónc tydźenja 750. róčnicu prěnjeho naspomnjenja a mjezynarodny festiwal dudakow.

pj 17.06.2022 05:38hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2056790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Kloster Marienstern in Panschwitz-Kuckau.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Njedźelu přeproša w Pančicach-Kukowje zaso na klóšterski a swójbny swjedźeń.

pj 17.06.2022 06:48hodź. 01:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2056788.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Angelika Šěnowa a wnučka Freja Šěnec
prawa za wobrazy: Lydia Matschie/MDR
CDejce z hudźbu Jana Pawoła Nagela
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
3 mjeń.

Njedawno běše tomu 25 lět, zo je serbski komponist a dirigent Jan Pawoł Nagel zemrěł.

štw 16.06.2022 05:38hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2055702.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hand einer Person, die auf Laptop schreibt.
prawa za wobrazy: imago/Panthermedia
3 mjeń.

Serbski digitalny swět rosće a rosće. Załožba za serbski lud je předstajiła staw wažneho dźěla tutoho puzzela: Mašinelne spóznawanje rěčaneje serbšćiny. Što to je a kak daloko z tym su?

štw 16.06.2022 06:12hodź. 02:35 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2055708.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Acacio Cossa (nalěwo, Power Lions, SV Motor Mickten-Drježdźany) a Marco Rollmann (Knights, Barmstedter MTV), w načolnej hrě němskich mišterstwow w Powerchair footballu
prawa za wobrazy: Stefan Wicklein
Union-Jack-Flaggen dekorieren eine Straße in London
prawa za wobrazy: IMAGO/ZUMA Wire
10 mjeń.

Beno Bělk je pobył w Jendźelskej a je rano wo swojich dožiwjenjach w kraju po Brexitu powědał.

srj 15.06.2022 07:12hodź. 09:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2054760.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Volleyball liegt im Sand.
prawa za wobrazy: imago/HochZwei
1 mjeń.

Beachvolleybulowa tura lěta 2022 steji před durjemi. A tak staj moderatoraj Franciskus a Clemens wšo najwažniše dokoła wokoło sportoweje turneje rozkładłoj.

13.06.2022 20:36hodź. 00:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2054002.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Stimmzettel mit einer Stimme
prawa za wobrazy: MDR / IMAGO / imagebroker
3 mjeń.

Monika Gerdesowa je so wobhoniła: Reakcije na komunalne wólby

Reakcije na komunalne wólby

Komunalne wólby su nimo – prěnje wuslědki jasne. Kak někotři Serbja na tute wuslědki reaguja, je so Monika Gerdesowa wobhoniła.

wu 14.06.2022 06:40hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2054010.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Gay Trans Pride Regenbogen Fahne
prawa za wobrazy: IMAGO/Eibner
Jan Schlennstedt, mit seinem Mitarbeiter Fabian bei den verschiedenen Brautätigkeiten oder auf dem Firmengelände.
prawa za wobrazy: MDR/Isabelle Fleck
3 mjeń.

Předstajimy nowe, serbske piwo. Serbske wuměłske drustwo Swobodny społk je sej je wumysliło a je warić dało.

pj 10.06.2022 08:52hodź. 02:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2050986.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Außenansicht Theater Bautzen.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Tankstellenanzeige
prawa za wobrazy: IMAGO/Panama Pictures
3 mjeń.

Wot zašłeje srjedy ma tak mjenowany tankowy rabat płaćizny při tankownjach znižić. Dołho je so diskutowało, kak ma so to přesadźić. Wot 1. junija nětk hižo skutkuje.

štw 09.06.2022 07:59hodź. 03:02 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2049978.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Błótowska nóc bajow
prawa za wobrazy: MDR
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Z pomocu Diany Fryčec-Grimmigowej podamy so tónraz po dole Čornicy. Tule słyšeće štwórtu epizodu.

wu 07.06.2022 07:40hodź. 02:15 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2048374.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der erste SSB-Abend in Bildern!
prawa za wobrazy: MDR SPUTNIK/Eric Sargatzke
2 mjeń.

Wulka črjóda serbskich młodostnych poby kónc tydźenja na hudźbnym festiwalu njedaloko Lipska. Na tak mjenowanym Sputnik Springbreaku.

06.06.2022 20:40hodź. 01:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2048388.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Dźeń dźěsća w Slepom a dźěćaca konferenca
prawa za wobrazy: Jan Rehor/MDR
3 mjeń.

W Slepom, při Němsko-serbskim šulskim zetkawanskim centrumje su dźeń dźěsća na wosebite wašnje woswjećili. Clemens Šmit rozprawja.

štw 02.06.2022 08:40hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2045632.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo des Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V.
prawa za wobrazy: Domowina Bund Lausitzer Sorben e.V.
Ausgrabungen Tigris, Uni Freiburg
prawa za wobrazy: Uni Freiburg
3 mjeń.

Wulkeje suchoty dla bě spočatk lěta woda w spjatym jězoru w Iraku tak daloko spadnyła, zo so poprawom powodźene prastare město wotkry. Hižo 2018 móžeše so tam při niskej wodźe palast wuryć.

pj 03.06.2022 06:10hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2045642.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wito Bejmak / Wito Böhmak
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin
Protestna akcija Worklecy hrajkanišćo, Franc Brusk
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Jakub Wowčer přestaji kandidatow za noweho wjesnanostu we Worklecach: Gmejna Worklecy do wólbow

Gmejna Worklecy do wólbow

12. junija njewolimy w Hornjej Łužicy jenož krajneju radow, ale tež wjele wjesnjanostow. Tónraz pohladamy do gmejny Worklecy. Tam změja po nimale poł lětstotka noweho wjesnanostu, Franz Brusk so na wuměnk poda.

štw 02.06.2022 07:20hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2044384.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Golo a Logo na slědach lumpakow
prawa za wobrazy: LND
Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
2 mjeń.

srj 01.06.2022 06:40hodź. 01:32 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2043446.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Verschiedene, im Comic-Stil gezeichnete Personen, die in ihrer Zusammenstellung Vielfalt symbolisieren: SeniorInnen, RollstuhlfahrerInnen, Angehörige verschiedener Religonen etc., verbunden durch ein angedeutetes Netz. Schriftzug: Gemeinsam sind wir Vielfalt!
prawa za wobrazy: ARD / MDR
1 mjeń.

Ze słowom "diwersita" wopisuja so rozdźěle mjez čłowjekami abo skupinami čłowjekow. Matej Wjeńka je so we Łužicy na puć podał a je spytał diwerzitu we wšědnym dnju dopokazać.

wu 31.05.2022 06:20hodź. 01:20 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2042440.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Zwei Automaten-Fahrkarten mit der Aufschrift "9-Euro-Ticket"
prawa za wobrazy: MDR/André Plaul
Außenansicht Theater Bautzen.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
4 mjeń.

Premjera Serbskeho dźěćaceho dźiwadła při NSLDŹ "KUS hinak - MAŁE WAMPIRY" . Poprawom bě tuta hižo tydźenja planowana - chorosće dla pak je so přesunyć dyrbjała. Premjera w "Dźiwadle na hrodźe" bě wupředata.

štw 26.05.2022 11:00hodź. 04:02 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2039536.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wallfahrtskirche Rosenthal
prawa za wobrazy: MDR/ Monika Werner
Analoges Neun Euro Papier-Ticket der Deutschen Bahn.
prawa za wobrazy: IMAGO/MiS
2 mjeń.

Za 9 eurow měsačnje móžeš wot 1. junija so na wulku jězbu prěki a podłu po Němskej podać. Kak so poskitk drje přiwza - a planuja pasažěrojo nětko snano samo dowole po tym?

pj 27.05.2022 07:20hodź. 02:26 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2039534.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft
prawa za wobrazy: imago images/Hanke
3 mjeń.

Hosćo ze Šwedskeje běchu wutoru po Łužicy po puću a wopytachu serbske institucije. Přewodźało je jich regionalny managment Leaderoweje kónčiny Hornjołužiska hola a haty.

srj 25.05.2022 06:04hodź. 02:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2038016.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Tim Knipping von der SG Dynamo Dresden
prawa za wobrazy: IMAGO / Dennis Hetzschold
3 mjeń.

Tež sywa serbskich fanow je so wutoru do połneho stadiona podała, wjace hač 30.000 ludźi tam bě.

srj 25.05.2022 08:57hodź. 03:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2038172.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jugendclub aus Radibor
prawa za wobrazy: MDR/Tobias Wenzel
2 mjeń.

We wjacorych młodźinskich klubach so generacije runje wotměnja – druhdy je to jednory přechod, druhdy tróšku komplikowaniši. Kak pak to wotběži?

wu 24.05.2022 08:50hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2037080.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbisches Institut
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Měrćin Wjenk w rozmołwje z rěčespytnikom Janom Měškankom: Staw hornjoserbskeje předčitanskeje funkcije

Staw hornjoserbskeje předčitanskeje funkcije

Hižo něšto lět w Serbskim instituće na naročnym projekće serbskeje předčitanskeje funkcije za kompjutery a digitalne teksty dźěłaja. Loni w nazymje su prěni prototyp delnjoserbskeje warianty předstajili.

23.05.2022 07:12hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2036468.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Přeco wutoru wusyłamy w SR serial "Z ludu a přirody". Po dole Čornicy
je tučasnje Diana Fryčec-Grimmigowa po puću.

wu 24.05.2022 06:12hodź. 02:02 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2036472.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wólby: Gmejna Ralbicy Róžant: Tilo Žur a Hubertus Ryćer
prawa za wobrazy: Jakob Schäfer/MDR
3 mjeń.

Jakub Wowčer je z woběmaj kandidatomaj rěčał: Do wólbow w gmejnje Ralbicy-Róžant

Do wólbow w gmejnje Ralbicy-Róžant

W gmejnje Ralbicy-Róžant požadataj so dwaj kandidataj za městno wjesnanosty. Nimo nětřišeho, Hubertusa Ryćerja, chce Tilo Žur z Róžanta gmejnu přichodne sydom lět nawjedować.

so 21.05.2022 08:40hodź. 02:51 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2035762.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo des Norddeutschen Rundfunks
prawa za wobrazy: ARD/NDR
Serbski kulturny turizm, Pětr Brězan
prawa za wobrazy: Martin Wenk/MDR
125 lět Radworska wosadna cyrkej a wosadny swjedźeń
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
Flüchtlinge aus der Ukraine werden nach ihrer Ankunft an einem Hauptbahnhof von Mitarbeitern der Caritas und freiwilligen Helfern empfangen.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Tež do wokrjesa Budyšin přeco hišće wšědnje ludźi z Ukrainy přińdźe. Zdźěla priwatnje organizowane, zdźěla su to tež připokazane ćěkancy. Nětko je konflikt mjez wokrjesom a dobrowólnymi pomocnikami nastał!

pj 20.05.2022 06:50hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034244.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Bienen an der Honigwabe.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
6 mjeń.

Dźensa je swětowy dźeń pčołkow, na kotrymž měli sej pilne zwěrjatka tež raz počesćić a wosebiće na nje hladać.

pj 20.05.2022 07:20hodź. 06:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann haelt am 24.06.2021 in Berlin ein Smartphone in der Hand auf dem Aktienkurse zu sehen sind
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Hospodarske wědomosće dale wuwić a za wužadanja 21. lětstotka wukmanić: To chcetej wulkej załožbje w USA. Měrćin Wjenk je sej to bliže wobhladał.

pj 20.05.2022 06:20hodź. 02:31 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2034172.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann in einer Kirche
prawa za wobrazy: SACHSEN FERNSEHEN
3 mjeń.

W srjedźišću diskusije steješe serbski pastoralny rum - potajkim serbske wosady, w kotrychž su katolscy wěriwi žiwi. Beno Šołta rozprawja.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kühe im Kuhstall, eine Hand reicht Futter
prawa za wobrazy: Budimir Jevtic/Adobe Stock
3 mjeń.

Hródźe Radworskeje agrarneje GmbH so njepomjeńša. To su srjedu nadrjadowane nawodnistwo a towaršnicy rozsudźili.

štw 19.05.2022 07:52hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2033250.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Thomas Zschornak (CDU), ehrenamtlicher Bürgermeister Nebelschütz
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Njebjelčanski wjesnjanosta Tomaš Čornak njeje w swojim zastojnstwje přećiwo zakonjej jednał. To je wuslědk pruwowanja Budyskeho krajnoradneho zarjada.

srj 18.05.2022 07:59hodź. 02:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2032316.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Polizei vor dem Magdeburger Fanblock
prawa za wobrazy: imago/Sven Simon
Strauß Trockenblumen
prawa za wobrazy: MDR/ Brigitte Goss
3 mjeń.

Monika Rewerkowa je štyrceći lět w Serbskim ludowym ansamblu skutkowała - najdlěši čas jako sopranowa solistka. Wona swjeći dźensa swoje 85te narodniny a Serbski rozhłos so gratulacijam wutrobnje přizamknje.

wu 17.05.2022 07:20hodź. 03:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Stapel sorbischer Wörterbücher
prawa za wobrazy: MDR/Teresa Stübner
1 mjeń.

srj 18.05.2022 07:49hodź. 01:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031706.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Wčera su so za koparski turněr europskich narodnych mjenšin "Europeada" skupiny znowa wulosowali. A tak maja Serbja nětko tež hinašich přećiwnikow...

wu 17.05.2022 06:20hodź. 02:37 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031694.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Młodźi hońtwjerjo
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Gloria Žurec jeju předstaji: Młodźi hońtwjerjo

Młodźi hońtwjerjo

Alojs Šołta z Koćiny a Felix Beckel z Chelna, studentaj wučerstwa w Drježdźanach, běštaj 2015 a 2016 swoju zelenu maturu wotpołožiłoj. Gloria Žurec je so z młodymaj hajnikomaj wo hobbyju hońtwje rozmołwjała.

wu 17.05.2022 07:48hodź. 03:00 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031692.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
SAEK
prawa za wobrazy: SAEK
3 mjeń.

Wot lońšeho julija su struktury něhdyšeho SAEK hinaše. Serbski dom ma swójsku medijowu etažu – ale nimo toho? Milan Grojlich je so wobhonił, kak mjeztym w Hornjej Łužicy z medjowym kubłanjom wupada.

srj 18.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2031700.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

W přichodnym času chcemy tu wokolinu wokoło Njeswačidła wotkryć. Po dole Čornicy chcemy hić a region zeznać. K pomocy su nam zapiski Měrćina Krala – Zarěčanskeho...

wu 17.05.2022 07:41hodź. 02:22 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030488.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Figuren in Arbeitskleidung unterschiedlicher Branchen stehen vor Euro Geldmünzen im Wert von 8,50
prawa za wobrazy: imago/Ralph Peters
3 mjeń.

Hdyž trjebaja gmejny pjenjezy za projekty, móža so za spěchowanske srědki powabić. Abo woni dóstanu dary. Hač financielneho razu abo we formje někajkich materialow – tola kelko gmejny dóstanu a što so z nimi stawa?

16.05.2022 07:41hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030482.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyril Hančik - nowy předsyda towarstwa Cyrila a Metoda (TCM)
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Towarstwo Cyrila a Metoda ma ze swojimi korperacijemi něhdźe 600 čłonow. Po dwanaće lětach je Jurij Špitank swoje zastojnstwo wotedać móhł - do rukow 44-lětneho Cyrila Hančika z Radworja.

so 14.05.2022 07:41hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2030486.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
grafische Darstellung eines Tumors.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Maibaum
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Tam, hdźež so Serbja schadźuja, tam su tež serbožrački hustohdy w bliskosći. Fenomen, kiž nas přeco zaso přewodźuje. Tola kak móhli so Serbja přećiwo antiserbskim akcijam wobarać?

pj 13.05.2022 07:20hodź. 02:46 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028328.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wustajeńca "Party w 21. lětstotku", Serbski muzej, Sorbisches Museum
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
3 mjeń.

Milan Grojlich je směł sej hižo nowu wustajeńcu w Budyskim Serbskim muzeju wobhladać, kotraž rěka “Party w 21. lětstotku”. A to njeje to, štož sej nětko snadź předstajiće...

pj 13.05.2022 06:20hodź. 02:43 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2028330.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Teilnehmer einer Demonstration von Reichsbürgern tragen schwarzrotweiße und andere Fahnen.
prawa za wobrazy: dpa
Andrea Keschke
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Stefan Anders, nowy nawoda zarjadniskeho zwjazka
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

Nowy nawoda zwarjadniskeho zwjazka "Při Klóšterskej wodźe": Interview ze Stefanom Andersom

Interview ze Stefanom Andersom

Zarjadniski zwjazk změje wot awgusta noweho předsydu. Jemu přisłuša 5 gmejnow w dwurěčnym sydlenskim rumje. Na wčerawsěj zhromadźiznje bu 37-lětny Stefan Anders z Pančic-Kukowa z wjetšinu hłosow do zastojnstwa woleny.

srj 11.05.2022 06:14hodź. 02:10 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Schild am Eingang eines oeffentlichen Notars.
prawa za wobrazy: imago/Eibner Europa
2 mjeń.

Wo tutej temje so njerady rěči: swójske namrěwstwo zrjadować. Tute nadawki přewza hustohdy tež jedyn notar. A Hana Šmitec nam raz rozkładźe, što tajki notar nimo toho wšo takle čini.

srj 11.05.2022 06:44hodź. 01:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2027512.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
prawa za wobrazy: SNE
3 mjeń.

Kónc tydźenja je so wotměło 12. wubědźowanje młodych hudźbnych talentow pod titulom "Młoda serbska hudźba" - sobotu w Choćebuzu a njedźelu w Budyšinje.

09.05.2022 07:20hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2024610.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wissenschaftlerin Wölkowa präsentiert Buch.
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Blumenstrauss in Vase.
prawa za wobrazy: MDR Garten/Annett Zündorf
3 mjeń.

Kak da by było, hdyž mjenujemy přichodne tři mjeńšiny nětko “Minutu kwětkowšćiny”? Přetož tež z kwětkami móžeš mjenujce rěčeć! Njewěriće? Beno Bělko, powědaj!

so 07.05.2022 07:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023260.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Text: I Love Mom mit Herzchen.
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

8. meje je dźeń maćerje! Přińdźe wam tež něšto do mysli, štož sće sej wot njeje wothladali? Hač wědomje abo njewědomje? Runje to je so Beno Šołta raz prašał.

so 07.05.2022 08:37hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2023258.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Feuerwehrleute löschen die Flammen an einem Feuersimulator am Flughafen Erfurt-Weimar.
prawa za wobrazy: dpa
Lautsprecher-Symbol auf grünem Grund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Wótřerěčak, kiž je ćeńki a lochki kaž papjera, hodźi so bjeze wšeho zhibować a fałdować. Wuwili su jón inženjerki a slědźerjo techniskeho wotrjada uniwersity Cambridga w USA.
Kak pak je to scyła móžno?

pj 06.05.2022 06:20hodź. 02:33 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2022608.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Panzer der Miliz der Volksrepublik Donezk stehen neben einem beschädigten Wohnhaus in Mariupol, einem Gebiet unter der Regierung der Volksrepublik Donezk im Osten der Ukraine.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Ćežke brónje do Ukrainy? Što měniće Wy k tutej temje? Na našej instagramowej stronje sće móhli hač do wčera wječora wothłosować. Clemens Šmit wě, kak je wušło.

štw 05.05.2022 07:50hodź. 03:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021868.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Kloster Marienstern in Panschwitz-Kuckau.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Beno Šołta poby w Pančicach-Kukowje: Sponsorowy běh za nowe meble

Sponsorowy běh za nowe meble

W klóštrje w Pančicach-Kukowje so wčera jenož tak z dźěćimi mjerwješe. Tamniša zakładna šula je mjenujcy sponsorowy běh přewjedła. Šulerjo su koła běhali a starši a přiwuzni su za kóžde koło něšto do šulskeje kasy dali.

štw 05.05.2022 07:40hodź. 02:28 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021686.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Koreng, Bogna
prawa za wobrazy: language-diversity.eu
Nahaufnahme der Sportschuhe einer Joggerin im Wald
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Andrzej Duda (M), Präsident von Polen, besichtigt den Ort Borodjanka und ist dabei von Soldaten umgeben.
prawa za wobrazy: dpa
2 mjeń.

Wjace hač dwaj měsacaj była nětko hižo wójna w Ukrainje. Kajka pak je tučasna situacija pola našich susodow w Pólskej a ke kotrym změnam je w kraju wot časa wójny na Ukrainje dóšło?

srj 04.05.2022 06:40hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2021098.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
3 mjeń.

12. junija njewolimy pola nas jenož krajneju radow, ale tež wjele wjesnjanostow. Dźensa pohladamy do Njebjelčanskeje gmejny.
"Za sprawnosć, dialog a inwesticije do našich wsow" - to je hesło kandidata Andréja Bulanka.

srj 04.05.2022 07:40hodź. 03:19 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2020994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Der Schriftzug «Zensus» ist auf einem bedruckten Kugelschreiber zu lesen.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Měrćin Wjenk je so temje wěnował: Přihoty na census 2022

Přihoty na census 2022

Po cyłej Hornjej Łužicy pytaja hišće pomocnikow za lětuši census, potajkim za ličenje wobydlerstwa. Za Kamjensku kónčinu maja žno něhdźe 60 wot trěbnych 100 pomocnikow, podobnje to za Budyšin wupada.

wu 03.05.2022 07:40hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019994.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Młode mandźelstwa: Tež w Serbach su wone zwjetša wuwzaće. Redakcija Satkule pak předstaji jedne tajke.

02.05.2022 20:19hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019996.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Liederbuch Gotteslob in den Reihen eines Kirchenschiffs.
prawa za wobrazy: imago images/biky
Maibaum
prawa za wobrazy: MDR/Jakob Schäfer
3 mjeń.

Zwjetša młodźina so wo stajenje mejow postara, zdźěla z modernej techniku. W Radworju čini młodźina wšitko z rukami. Matej Wjeńka je Dawidej Wowčerjej, kiž je hłowny zamołwity młodźinskeho kluba, přez ramjo hladał.

02.05.2022 07:40hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019088.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Stajnje wutoru wusyłamy naš serial “ Z ludu a přirody”. Diana Fryčec-Grimmigowa poda so dźensa na předposlednju touru po serbskich Błótach.

wu 03.05.2022 07:44hodź. 01:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2019178.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Šulerki při kołwrótach
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

W Domowinskim domje we Wojerecach su hornjołužiske župy šulerki a šulerjow přeprosyli, so ze žiwjenjom Zejlerja a Kocora zaběrać.

štw 28.04.2022 05:38hodź. 02:39 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016150.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Cyrkej a B 6 w Bukecach
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
2 mjeń.

Lětsa swjeći tójšto hornjołužiskich wsow a městow swój 800. jubilej. Ale čehodla je lětsa poprawom telko tajkich róčnicow?

štw 28.04.2022 06:12hodź. 02:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2016152.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hańža Handrikec z kokošu
prawa za wobrazy: Gloria Sauer/MDR
Serbski Sokoł na zjědźe w Praze
prawa za wobrazy: Tomas Scholze/MDR
3 mjeń.

Sokołski wolejbulowy turněr lětsa wospjet njebudźe, dokelž njehodźi so porjadnje planować. Třěšny zwjazk serbskich sportowčow a sportowcow ma pak tola lětsa hišće tři wjetše sportowe zarjadowanja.

srj 27.04.2022 06:12hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015218.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wobchod w Šunowje
prawa za wobrazy: MDR/Diana Fritzsche-Grimmig
Zeitgenössisches Porträt, Bogumił Šwjela
prawa za wobrazy: Serbski institut Budyšin
2 mjeń.

Bogumił Šwjela bě ewangelski farar, rěčespytnik a sobuzałožer Domowiny. Samo mjeno třěšneho zwjazka bě jeho ideja. W Ludowym nakładnistwje Domowina su nětko wušli dźeniki Šwjele jako kniha.

srj 27.04.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2015216.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Person auf Bank
prawa za wobrazy: MDR/Benjamin Jakob
3 mjeń.

Jedna so při tym wo přenocowanje w prózdnjeńcach w Sakskej Šwicy. To klinči romantisce a runje dla toho so přeco wjac turistow nawali. Nětko pak so za narodny park nowe prawidła zawjedu.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014356.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wie in vielen Orten der Oberlausitz feierte man am 30. April auch in Doberschau das traditionelle Hexenbrennen.
prawa za wobrazy: IMAGO / xcitepress
3 mjeń.

Tež lětsa maja so w serbskich gmejnach w zwisku z chodojtypalenjom wěste předpisy dodźeržeć. Tak maja so zasadnje wohenje pola zarjadniskeho zwjazka přizjewić. A trěbnu ležownosć za to tež trjebaće.

wu 26.04.2022 07:13hodź. 02:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2014360.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Motorräder
prawa za wobrazy: MDR/Bogna Koreng
2 mjeń.

Na 1.500 ludźi je sej kołojězbu sobotu a na njedźeli wobhladało. Jedna mjez nimi bě tež Bogna Korjeńkowa, kotraž je so z hłownym organizatorom, Stanijom Ryćerjom, rozmołwjała.

nje 24.04.2022 20:34hodź. 02:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2013344.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Tablett mit Bier.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dźeń Němskeho piwa – kóžde lěto 23. apryla – wšak so tež hakle wot 1994 swjeći. A jeli statistikam wěrimy, potom wupije kóždy z nas 120 do 150 litrow wob lěto! Abo su z tym skerje mužojo měnjeni? Beno Bělk rozprawja.

so 23.04.2022 09:43hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011680.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Probowe lěhwo Schmiedeberg spěwohra
prawa za wobrazy: Clemens Schmidt/MDR
3 mjeń.

Tuchwilu zwučuja serbske dźěći w Schmiedebergskim Winfriedowym domje za nowu spěwohru. Tuta změje w nazymje swoju premjeru a Syman Hejduška je sej cylu wěcku raz wobhladał.

pj 22.04.2022 06:43hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2011682.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ukrainska drasta a nałožki k jutram: Oksana Vysochanska
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
Das Hörsaalzentrum der TU Dresden.
prawa za wobrazy: imago/Sven Ellger
Jutrowny ferialny kurs serbskeje rěče
prawa za wobrazy: Monika Gerdes/MDR
3 mjeń.

W tutym tydźenju jutrownych prózdnin, wot wutory, so 15 holcow a hólcow w Budyšinje wšědnje zetkawa a zhromadnje serbsce wuknje a so zabawja. Monika Gerdesowa je wčera přisłuchała a přihladowała.

štw 21.04.2022 08:40hodź. 03:06 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2010774.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Lucian Kubitz
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Ein Stadion
prawa za wobrazy: MDR/Sanny Stephan
3 mjeń.

Maximilian Bělk bydli w Drježdźanach a ma cyle wosebity hobby, kotryž so „groundhopping” mjenuje. Wo čo so tu dokładnje jedna, wo tym je so z nim Jan Bogusz rozmołwjał.

štw 21.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2010780.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Hauptgebäude der Universität Leipzig, 2018
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Dwě lěće po zahajenju tuteje online wučby, so nowy lěćny semester přewažnje w prezency wotměje. Gloria Žurec je so ze wšelakimi serbskimi studowacymi wo aktualnej situaciji rozmołwjała.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009798.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Das Tor zur Oberlausitz ist Njebelčicy/Nebelschütz - hier gibt’s Landurlaub inmitten von sanften Hügeln.
prawa za wobrazy: MDR/Rainer Weisflog
2 mjeń.

W Njebjelčicach chce firma bórze husańcy plahować, kotrež židu produkuja. Kak sej to nowy zawod nětko w Njebjelčicach předstaji, wě Milan Grojlich.

srj 20.04.2022 08:20hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009804.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sportplatz Ralbitz / Ralbicy stadion
prawa za wobrazy: Jörg Stephan
3 mjeń.

Wot 28. apryla wotměje so w Lindowje sewjernje Berlina, holči koparski turněr (u14) Sewjerowuchodneho němskeho koparskeho zwjazka. Pojědźetej tam tež dwě Ralbičance sobu, wě Jurij Bjeńš.

srj 20.04.2022 08:40hodź. 02:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009802.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter durch Bautzen unterwegs.
prawa za wobrazy: dpa
17 mjeń.

Dohromady 1.389 křižerjow bě jutrowničku po serbskich katolskich wosadach po puću.

18.04.2022 11:20hodź. 16:54 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2008488.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Na wutorach wusyłamy naš serial “ Z Ludu a přirody”. Diana Fryčec-Grimmigowa wotkryje zajimawostki serbskeje Łužicy. Tučasnje wopyta “Serbske Błóta”.

wu 19.04.2022 08:40hodź. 02:12 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009130.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
4 mjeń.

Čorny Chołmc je skerje za Krabatowy młyn znaty a stawiznu wokoło Krabata a rapakow. Mjenje pak za nałožk na ćichej soboće – za jutrowne spěwanje.

nje 17.04.2022 11:16hodź. 03:50 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009120.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
4 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa je sej tam dojěła: Křizuspěwanje w Kulowskej wosadźe

Křizuspěwanje w Kulowskej wosadźe

W Kulowskej wosadźe je z wašnjom, zo zetkaja so njewudate holcy kóždu njedźelu póstneho časa při křižach wsy, zo bychu wuspěwali křižowy puć a kěrluše do póstneho časa. Činichu to tež na bołmončce w Sulšecach.

pj 15.04.2022 11:15hodź. 04:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009110.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow
prawa za wobrazy: Wikimedia Commons/SchiDD
3 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa bě pódla: Klepotanje we Wotrowje 2022

Klepotanje we Wotrowje 2022

Klepotanje je nałožk w katólskich wsach, kiž ma narunać zwonjeje zwonow. Wšako tute wot zeleneho štwórtka hižo njezwonja. Hakle w jutrownej nocy zaso.

so 16.04.2022 10:16hodź. 02:48 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2009108.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 jutrowne nałožki a pječwa
prawa za wobrazy: MDR
7 mjeń.

Dźensa swjeća křesćanske cyrkwje “Wulki pjatk” abo “Ćichi pjatk”, to rěka spomina so na ćerpjenje a smjerć Jězusa na křižu. Z tym zwjazane su w Serbach zdobom wěste nałožki a wašnja.

pj 15.04.2022 11:00hodź. 06:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/podcast/podcast-dorosceni/audio-2006198.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kmótřiska całta, zeleny štwórtk
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Monika Gerdesowa rozprawja k Zelenemu štwórtkej: Kmótřiska całta

Kmótřiska całta

Zeleny štwórtk wobdaruja kmótřa swojich mótkow – a to po tradiciji tež z tak mjenowanej “kmótřiskej całtu”. Čehodla runje na tutym dnju – a kak so tradicija scyła hišće haji – Monika Gerdesowa je so wobhoniła.

štw 14.04.2022 07:20hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2006194.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Frau mit kürzeren Haaren und Brille
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Gmejnska rada Radwor/Radibor
prawa za wobrazy: MDR
Měrko Domaška/Mirko Domaschke, zarjadniski zwjazk Při Klóšterskej wodźe, Heiko Kosel/Kozel
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

W zarjadniskim zwjazku “Při klóšterskej wodźe” buchu wčera kandidaća za wólby wjesnjanostow přizwolene. Za CDU w Chrósćicach nastupi Marko Kliman. Ale kak wupada w tamnych gmejnach? Matej Dźisławk je so informował.

srj 13.04.2022 07:40hodź. 02:42 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005966.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
MENS seminar w Danskej, PAWK z.t
prawa za wobrazy: MDR/privat
4 mjeń.

Serbske młodźinske towarstwo PAWK bě pódla: MENS seminar w Danskej

MENS seminar w Danskej

W južnej Danskej zetka so runje někak 70 młodostnych rozdźělnych europskich narodnych mjeńšin. Tež Serbja su zastupjeni a su sej na seminar Młodźiny europskich narodnych skupinow dojěło. Matej Dźisławk rozprawja.

srj 13.04.2022 07:20hodź. 03:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005964.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Clemens Šmit bě po puću: Přihoty na jutry 2022

Přihoty na jutry 2022

Clemens Šmit bě wčera we Serbach po puću a je so informował, kajke da wupadaja tuchwilu tute přihoty konkretnje.

štw 14.04.2022 07:40hodź. 02:27 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2005946.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
4 mjeń.

Měrćin Wjenk je so wobhonił: Hrajny plan Europeady 2022

Hrajny plan Europeady 2022

Kónc tydźenja je so hrajny plan z dokładnymi časami a hrajnišćemi serbskeje muskeje wubranki na facebooku wozjewił. Wo tym a aktualnym stawje přihotow, rěči Měrćin Wjenk.

wu 12.04.2022 07:40hodź. 03:51 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2004234.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in der Oberlausitz
prawa za wobrazy: MDR / Martin Kliemank
Kubłanje: Nowa wučerska kampanja so předstaji (Jan Hrjehor/Rehor)
prawa za wobrazy: MDR
Leńka Šołćic / Lenka Scholze
prawa za wobrazy: MDR/privat
Aus der Ukraine geflüchtete Menschen gehen in eine Erstaufnahmeeinrichtung auf der Leipziger Messe.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Wjac hač štyri miliony Ukrainjanow je mjeztym před granatami a bombami z kraja ćěkało. Solidarita za ćěkancow je wšudźe wulka, tež w Serbach. Tola kak so ćěkancam w serbskich swójbach tuchwilu zeńdźe?

11.04.2022 08:40hodź. 02:59 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2003558.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Eine Person macht eine Heizung an.
prawa za wobrazy: dpa
4 mjeń.

Beno Bělk je sej wěcku kusk dokładnišo wobhladał: Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Klimowy a energijowy manager w gmejnje

Gmejny smědźa sej přidatnje ludźi jako klimowych a energijowych managerjow přistajić, kotřiž so jim k tomu hišće k 100 procentam zapłaća! Čehodla stat nětko naraz z pjenjezami tak wokoło so mjeta, wě Beno Bělk.

pj 08.04.2022 07:20hodź. 03:55 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2001256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbische Fähnchen mit Blick in die Sorbische Kulturinformation am Postplatz sind im Haus der Sorben zu sehen.
prawa za wobrazy: dpa
Hnojidło a problemy - Clemens Hrjehor
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Hnojidła su dźeń a dróše. Čehodla to našim ratarjam smjerdźi, wě Jakub Wowčer.

štw 07.04.2022 07:50hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000242.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Handbemalte Enteneier in Batik- und Wachsbossiertechnik aus der BukowinaHandbemalte Enteneier in Batik- und Wachsbossiertechnik aus der Bukowina
prawa za wobrazy: Museum für Sächsische Volkskunst, Staatliche Kunstsammlungen Dresden/Karsten Jahnke
3 mjeń.

W Choćebuzu wotmě so zašły tydźeń serbska jutrowna wustajeńca. Monika Gerdesowa zjima rozprawu našich delnjoserbskich kolegiow a kolegow.

pj 08.04.2022 06:20hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000240.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Józef Brězan a manufaktura časnikow
prawa za wobrazy: MDR
2 mjeń.

Luksusowe časniki z ruki serbskeho časnikarja Józefa Brězana ze Smječkec, wo tym rozprawja nětko Matej Dźisławk. Józef Brězan je so zhromadnje z towaršom w Drježdźanach zesamostatnił.

štw 07.04.2022 07:40hodź. 02:23 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-2000112.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Einkaufen beim Discounter
prawa za wobrazy: IMAGO / Sven Simon
3 mjeń.

Jan Bogusz je so z tutej situaciju zaběrał: Rezerwy žiwidłow za krizu

Rezerwy žiwidłow za krizu

Tež nětko zaso w zwisku z wójnu na Ukrainje su wěste regale w kupnicach prózdne. Zda so, zo so ludźo boja, zo budu zakładne žiwidła bórze wupředate. Někotre kupnicy reaguja a wěste wosebje požadane artikle racioněruja.

srj 06.04.2022 05:40hodź. 03:01 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1999314.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Traktor zieht einen Pflug über ein staubiges Feld.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Ja a mój traktor

Ja a mój traktor

Z hosćom w studiju bě fachowc, kiž sam traktory předawa a wě, što tajke mašiny wšitko zamóža. Porěčeli su młodźi redaktorojo tež z młodej traktoristku Antoniju Smolic. 17-lětna hižo chwilu traktor jězdźić zamóže.

wu 05.04.2022 07:40hodź. 02:16 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998796.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Spielzeughaus und Stempel liegen auf einem Grundriss
prawa za wobrazy: IMAGO / serienlicht
3 mjeń.

Milan Grojlich je sej nowe postajenja wobhladał: Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

Ležownostny dawk a nowe rjadowanja

W Němskej płaća wot lěta 2025 nowe měritka za ležownostny dawk, němsce Grundsteuer. A lětsa hižo dyrbiće za to informacije wo swojich ležownosćach zapodać. Sakska je k tomu nadrobne informacije wozjewiła.

wu 05.04.2022 08:40hodź. 03:13 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1998696.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Osterreiter in Bautzen
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Zwei lila Blüten.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Logo des Sorbisches Nationalensembles Bautzen
prawa za wobrazy: SNE
Sorbisches Institut
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
3 mjeń.

Soblex - digitalny słownik - so stajnje dale rozšěri. Wjacore sta tysac słownych formow je so zaso přidało. Tomaš Faska rěči wo tym z Měrćinom Wjenkom:

pj 01.04.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1995532.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Huskyje we Łužicy, Martina Säuberlich, Mały Wjelkow
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Beno Bělk je w Małym Wjelkowje pobył: Huskyje we Łužicy

Huskyje we Łužicy

Säuberlichec młoda swójba z Małeho Wjelkowa ma 12 huskyjow. To je družina psow, kotrež pochadźeja ze sewjernych krajow abo z Alaski. Tute su, powěda nam, nětko Beno Bělk, zwjetša šěro-běłe a maja chětro tołsty kožuch.

štw 31.03.2022 07:40hodź. 03:17 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994664.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Huskyje we Łužicy, Worklecy hort dźěći Ukraina
prawa za wobrazy: MDR
3 mjeń.

Betina Wenderothowa je we Worklečanskim horće pobyła: Ukrainske dźěći we Worklečanskim horće

Ukrainske dźěći we Worklečanskim horće

Wjacore tysac ćěkancow z Ukrainy je mjeztym tež do Sakskeje přišło. Po wšěm zdaću je to za dźěći lóšo hač za maćerje abo scyła za dorosćenych. To je znajmjeńša Betina Wenderothowa nazhoniła.

štw 31.03.2022 08:20hodź. 03:04 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1994662.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Logo MDR
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Cile towarstwa "Zjednoćeni za Kulow": Spěchowanje za Kulow

Spěchowanje za Kulow

Kulowčenjo su loni towarstwo "Zjednoćeni za Kulow" - "Vereint für Wittichenau" załožili. Wone ma wulke cile a tute so nětko tež hišće ze 380.000 eurami spěchuja. Betina Wenderothowa wě, što je to do towarstwa!

srj 30.03.2022 07:15hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993606.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Mann geht laufen
prawa za wobrazy: IMAGO / YAY Images / 42779120
3 mjeń.

Nalěćo wotuća! Tuž so wězo poskića, so wonka na čerstwym powětře pohibować. Tola na kotre wašnje móžeš so fit dźeržeć? A kotre móžnosće so nam z nowym počasom zaso skića?

srj 30.03.2022 07:45hodź. 02:41 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1993506.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Kinder schauen beim Voelkerballspiel in einer Turnhalle zu
prawa za wobrazy: imago/Frank Sorge
Zwei Frauen flüstern vor grauem Hintergrund
prawa za wobrazy: Colourbox.de
Szene aus der Serie
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
1 mjeń.

Što měni serbska młodźina ke krótkoseriji "Straight Outta Crostwitz". Někotre měnjenja je redakcija radija Satkule tule nahromadźiła.

28.03.2022 20:40hodź. 00:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992790.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Außenansicht Theater Bautzen.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Skónčnje zaso kultura a raz do dźiwadła hić, bě wšak wčera swětowy dźeń dźiwadła. Na kotre wašnje su Wojerowscy šulerjo šule Zejlerja swój kruch předstajili a kak je so serbskim dźěćom a młodostnym lubiło?

wu 29.03.2022 07:40hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992788.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Abiturienten eines Gymnasiums schreiben in einer Turnhalle die Abiturprüfung in Deutsch.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

W Sakskej so šulerjo tučasnje pilnje na zakónčace pruwowanja přihotuja, hižo třeće lěto za sobu pod koronowymi wuměnjenjemi. Tola kak daloko su lětsa normalne pruwowanske přihoty na serbskich šulach scyła móžne?

wu 29.03.2022 08:15hodź. 02:44 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1992792.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Baustelle  Sanierung Sanieren Architekt
prawa za wobrazy: Colourbox.de
3 mjeń.

Sakska CDU chce rjemjeslnikam wjace prawow dać, małe twarjenja sami planować a wot twarskeho zarjada přizwolić dać. Je to zmysłapołnje? Jakub Wowčer rozprawja.

wu 29.03.2022 07:41hodź. 02:56 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1991992.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Wotrow swójbne popołdnjo
prawa za wobrazy: MDR
Künstlerische Darstellung von Exoplanet WASP-107b und seines Sterns WASP-107
prawa za wobrazy: ESA/Hubble, NASA, M. Kornmesser
Titel der Serie vor dem Bild eines Dorfes
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Jakub Wowčer je sej ju dokładnišo wobhladał: Straight Outta Crostwitz

Straight Outta Crostwitz

Loni je so team produkciskeje firmy Katapult w Chrósćicach nawalił, zo by krótkoseriju „Straight Outta Crostwitz“ produkował, kotraž so jenož w medijatejce pokaza. Wot wčerawšeho je štyridźělna serija w syći přistupna.

štw 24.03.2022 07:10hodź. 03:03 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1989192.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Traktor auf einem Feld.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
3 mjeń.

Betina Wenderothowa je so prašała: Situacija ukrainskich ratarjow

Situacija ukrainskich ratarjow

Dołhož je so pola nas nalětnja rola wusyła, maja w Ukrainje swoju lubu nuzu, so scyła hišće wo ratarstwo starać. Tola kajka je situacija tam na městnje a kak móhła so wójna na globalne zastaranje ludnosće wuskutkować?

štw 24.03.2022 07:20hodź. 02:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1988880.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Protestna akcija Worklecy hrajkanišćo, Franc Brusk
prawa za wobrazy: MDR
Ein Jugendlicher bosnischer Herkunft bei der Arbeit.
prawa za wobrazy: MDR/Andrea Keschke
Ein Bauarbeiter läuft über ein Gerüst.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Płaćizny za energiju a twarske maćizny so spěšnje podróšeja. Tež za rjemjeslnikow a twarcow je to wulke wužadanje, wšako móža lědma spušćomnje ličić a planować.

nje 20.03.2022 08:40hodź. 02:58 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986100.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Mann putzt im Badezimmer und macht das Waschbecken sauber.
prawa za wobrazy: dpa
3 mjeń.

Nalěćo wita nas. Čas tuž za rjedźenje w domjacnosći. Ale što je scyła to rjane na nalětnim rjedźenju? Beno Bělk je so raz wobhonił.

nje 20.03.2022 09:40hodź. 02:49 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986102.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Blumen und Gras auf einer Wiese, darüber der blaue Himmel mit Sonnenschein
prawa za wobrazy: MDR/Mayte Müller
Změna na čole Ludoweho nakładnistwa Domowina. Syman Pětr Cyž je naslědnik Marki Maćijoweje.
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
Biogasanlage in Pfersdorf.
prawa za wobrazy: MDR/Bettina Ehrlich
3 mjeń.

Přikład biopłunowa připrawa Radwor: Nětko awtarknje žiwi być

Nětko awtarknje žiwi być

W Radworju su hižo dlěje hač 15 lět njewotwisni wot wolijoweje płaćizny přez tepjensku připrawu, kiž z drjewom a biopłunom funguje. Matej Wjeńka je so raz wobhonił, hač móža Radworscy tuchwilu měrnišo spać.

wu 22.03.2022 06:10hodź. 02:52 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1986954.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
"Was heißt hier Minderheit" Ausstellung / wustajeńca
prawa za wobrazy: G. Nissen / Minderheitensekretariat
Nowe wašnje hnojenja a "Roboter-Kuhstall" Kotten
prawa za wobrazy: Bettina Wenderoth/MDR
3 mjeń.

Miłočanske ratarske drustwo je znamjenja časa spóznało a wuspyta tu w regionje runje cyle nowu techniku hnojenja, mjenujcy z juchowymi hadźicami.

štw 17.03.2022 07:20hodź. 02:57 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1983256.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Monika Gerdes
prawa za wobrazy: MDR/Matej Zieschwauck
Slaviamarsch / Slaviamarš
prawa za wobrazy: Slaviamarsch
Ein Stempel mit der Aufschrift Impfpflicht steht auf einem Kalender, davor liegen eine Impfdose und eine Spritze
prawa za wobrazy: imago images/Bihlmayerfotografie
Diana Fritzsche-Grimmig im Egapark
prawa za wobrazy: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK
2 mjeń.

W našim serialu „Z ludu a přirody“ wotkryła Diana Fryčec-Grimmigowa zajimawostki našeho regiona. Tučasnje je po Slepjanskej wosadźe po puću.

wu 15.03.2022 08:20hodź. 01:53 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1981580.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Baćon křižerske knižki, Osterreiten, Ostern
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
2 mjeń.

W Baćonju su so tamniši křižerjo zašłu njedźelu k prěnjej křižerskej zhromadźiznje zetkali, na kotrejž mějachu tójšto wěckow wobrěčeć.

wu 15.03.2022 08:40hodź. 02:14 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1981604.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Russland-Ukraine-Krieg: Zerstörte Brücke in Irpin
prawa za wobrazy: IMAGO / NurPhoto
Beneficny koncerty za woporow wójny na Ukrainje
prawa za wobrazy: Matej Zieschwauck/MDR
3 mjeń.

Kónc tydźenja je spěchowanske towarstwo Serbskeho ludoweho ansambla na wosebitej beneficnej koncertaj do Budyskeje Króny prosyło. Beno Šołta je po wčerawšim koncerće někotre hłosy zapopadnył.

14.03.2022 07:16hodź. 02:45 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1980624.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Ein Kameraobjektiv
prawa za wobrazy: colourbox
3 mjeń.

W Delnjej Łužicy młodźina runje nowy delnjoserbski hudźbny widejo produkuje.

pj 11.03.2022 05:38hodź. 02:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1978836.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Backhaus in der Krabatmühle in Schwarzkollm.
prawa za wobrazy: Jens Kaczmarek/Lausitznews
3 mjeń.

Z něhdźe 3.200 wšelakorymi družinami liči Němska tež jako swětowy mišter chlěbow. Kotre družiny su pola serbskich pjekarjow aktualnje wosebje požadane?

pj 11.03.2022 06:48hodź. 02:34 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1978834.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
 logo serwisoweho běrowa
prawa za wobrazy: sb-kom
3 mjeń.

Wot oktobra 2019 dźěła we Wojerecach “Serwisowy běrow za serbsku rěč w komunalnych naležnosćach”. Kak je so dźěło běrowa mjeztym wuwiło a kak komuny to wužiwaja?

štw 10.03.2022 06:12hodź. 02:36 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1977568.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
nowa drasta ze starych płatow
nowa drasta ze starych płatow prawa za wobrazy: Rahel Selnack
2 mjeń.

Rahel Zelnakec wo drastach ze starych płatow: Znowawužiwanje narodneje drasty

Znowawužiwanje narodneje drasty

Žonow, kiž wšědny dźeń w serbskej drasće chodźa, je jenož hišće mało. Stare płaty drasty pak su pola młodźiny zaso woblubowane.

štw 10.03.2022 05:38hodź. 02:29 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1977566.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Jěcharki a jěchar na konjach
prawa za wobrazy: Jan Rehor/MDR
3 mjeń.

Minjeny kónc tydźenja bě w Kamjencu treningowe lěhwo, na kotrymž su so tež serbske jěcharki a jěcharjo Konjaceho sportoweho towarstwa "Při Klóšterskej wodźe" wobdźělili. Jurij Bjeńš rozprawja.

srj 09.03.2022 06:12hodź. 02:47 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1976578.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Schneeglöckchen
prawa za wobrazy: Colourbox.de
2 mjeń.

Diana Fryčec-Grimmigowa wo wjedrowych wobkedźbowanjach Přestorčenje počasow

Přestorčenje počasow

Tež w lětušej zymje mějachmy mało sněha a zrědka kruty zmjerzk. Tež po času su počasy mjeztym hinaše hač před lětdźesatkami.

srj 09.03.2022 05:38hodź. 02:21 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1976808.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Sorbische junge Mädchen bei der Konfirmation in Bautzen/Budyšin 2004
prawa za wobrazy: Jürgen Matschie
Serbski medijowy klub Přiwćicy - Michał Cyž
prawa za wobrazy: Milan Greulich/MDR
Europeada 2022
prawa za wobrazy: EUROPEADA/FUEN
3 mjeń.

Młodźinska redakcija rozprawja: Přihoty na Europeadu 2022

Přihoty na Europeadu 2022

Dwójce wotprajena, ma so tuta lětsa wot 26. junija do 3. julija pola Korutanskich Słowjencow w Awstriskej wotměć. A tež Serbja so zaso wobdźěla, lětsa pak jenož muske mustwo wubranki, wě Rahel Zelnakec.

wu 08.03.2022 07:40hodź. 03:25 mjeń.

https://www.mdr.de/serbski-program/rozhlos/aktualne-prinoski/audio-1975860.html

prawa MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

awdio
Hilfsgüter in einem Koferraum
prawa za wobrazy: MDR/Anna Hönig