Rěčny kućik dr. Jany Šołćineje z wusyłanja 24.11.2010 Aktendulli

Tež němski wuraz „Aktendulli“ po cyłej Nemskej znaty njeje. Zapisane je, zo je wěsty Karl Kohl z Kamjenicy w lěće 1939 wuraz wutworił jako pomjenowanje za nastroj, kiž wjacore dźěrkowane łopjena hromadźe zwjaza. Twjerdźi so tuž, zo je němski wuraz na wuchodne kraje wobmjezowany a zo wužiwa so w zapadnych krajach skerje „Heftstreifen“. Znajemy derje zaspinkowanske abo wotkładowanske mapy. Němsce rěkaja wone „Schnellhefter“, a tuž so serbsce wobchadnorěčne hustodosć praji, zo su to heftery. Wotpowědnje zaspinskowanskim mapam směmy tuž wone pisane – zwjetša plastowe – šlebjerdki serbsce pomjenować zaspinkowanske šlebjerdki abo tež wotkładowanske šlebjerdki.