Rěčny kućik dr. Sonje Wölkoweje z wusyłanja 29.12.2010 laufen lassen

W rozmołwje z młodym kompjuterowym fachowcom zasłyšach njedawno komentar, zo wón nětko swój nowonapisany program „běžeć wostaji“. Něšto dnjow pozdźišo rěkaše w rozhłosu w přinošku wo warjenju, zo „wostaji“ kucharka poliwku dźesać minutow warić. Wostaju něšto běžeć, wostaju něšto warić – tuta konstrukcija so po wšěm zdaću šěri, je pak přiwšěm zmylk. Jedna so wo direktne přełožki němskich wobrotow kaž „laufen lassen“ resp. „kochen lassen“. Wězo je wostajić jedyn ze serbskich wotpowědnikow za němske lassen: Němskemu „lass das!“ wotpowěduje serbske „wostaj to“, a „alles stehen und liegen lassen“ rěka serbsce cyle prawje „wšo stejo a ležo wostajić“. Dalši wotpowědnik němskeho „lassen“ pak je w serbšćinje „dać“, a tón ma so w kombinaciji z infinitiwom druheho werba wužiwać. Tak rěka w Nowym zakonju: „Dajće dźěćatkam ke mni přińć a njewobarajće jim“. A přisłowo wuči: „Bjez winy njebij a njedaj so bić!“ Tuž rěka tež prawje, zo w kompjuteru nowy program běžeć damy a poliwce so wězo warić damy. A wot němčiny so při tym zamylić njedamy.